Personen met handicap - rechtstreeks toegankelijke hulp

 

Bron

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

 

Definities

Persoon met een handicap: een persoon die door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkend is als een persoon met een handicap.

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft. Voor rechtstreeks toegankelijke hulp hoeft geen aanvraag ingediend bij het VAPH of de intersectorale toegangspoort. Dat kan rechtstreeks bij een zorgaanbieder.

Het VAPH erkent en subsidieert de aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp.

Voor de statistiek wordt steeds de situatie genomen op 31 december.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De gegevens over personen met een handicap die gebruikmaken van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp zijn afkomstig van de registraties door de erkende diensten RTH bij het VAPH.

 

Referenties

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap: Jaarverslag

 

Contact

helpdesk

 

Naar de statistiek