Zorginspectie 


 

Bron

Zorginspectie, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

 

Definities

De kernopdrachten van Zorginspectie zijn:

 • toezicht houden op de naleving van gestelde eisen;
 • concrete beleidsadvisering op basis van de inspectievaststellingen;
 • een beeld schetsen van een hele sector op basis van inspectievaststellingen;
 • klachten over concrete voorzieningen nagaan, de klachtinspecties.

Hierdoor wil Zorginspectie een bijdrage leveren aan:

 • het verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van de voorzieningen;
 • het rechtmatig besteden van overheidsmiddelen;
 • een optimale beleidsvoorbereiding en -evaluatie.

Zorginspectie is bevoegd voor het toezicht op volgende domeinen:

 • voorzieningen die door het departement of door de andere agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin erkend, geattesteerd, vergund of gesubsidieerd worden:

  • Adoptie
  • Forensisch-psychiatrische zorg
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Gehandicaptenzorg
  • Jeugdhulp
  • Kinderopvang
  • Preventieve gezinsondersteuning
  • Residentiële ouderenzorg
  • Thuiszorg
  • Welzijn
  • Ziekenhuizen
 • personen met een handicap die een financiële tegemoetkoming ontvangen in de vorm van een persoonlijk budget (het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) of een persoonsvolgend budget (PVB)) of individuele hulpmiddelen (individuele materiële bijstand (IMB)).

 

Gegevens

De gegevens over de inspecties zijn afkomstig uit Modular, de opvolgingsapplicatie van Zorginspectie.

 

Referenties

Zorginspectie website

 

 

 

Contact 

Stel je vraag