Aandeel van de bevolking op beroepsleeftijd

 • Aandeel bevolking op beroepsleeftijd gedaald tot iets meer dan 63%

  In 2020 lag het aandeel van de bevolking op beroepsleeftijd in de totale bevolking in het Vlaamse Gewest op 63,2%, tegenover 66,3% in 1999. Met de bevolking op beroepsleeftijd wordt de bevolking van 15 tot 64 jaar bedoeld. 

 • Aandeel bevolking op beroepsleeftijd iets hoger bij mannen

  Bij mannen daalde het aandeel op beroepsleeftijd van 68,1% in 1999 tot 64,4% in 2020. Bij vrouwen was er een daling van 64,5% tot 62,0%. 

  Het aandeel op beroepsleeftijd bij mannen lag in 2020 2,4 procentpunten hoger dan bij vrouwen. In 1999 bedroeg het verschil nog 3,6 procentpunten.  

 • Sterke stijging van scholingsgraad van bevolking op beroepsleeftijd

  Het aandeel van laaggeschoolden (maximaal diploma lager secundair onderwijs) in de bevolking op beroepsleeftijd daalde sterk: van 43,0% in 1999 tot 22,3% in 2020.  

  Het aandeel van middengeschoolden (maximaal diploma hoger secundair onderwijs) steeg van 34,6% in 1999 tot 39,5% in 2020. Vanaf 2011 bleef dat aandeel nagenoeg constant.  

  Het aandeel van hooggeschoolden (diploma hoger onderwijs) steeg sterk: van 22,5% in 1999 tot 38,3% in 2020.  

 • Aandeel bevolking op beroepsleeftijd iets lager dan EU-gemiddelde

  In 2020 lag het aandeel van de bevolking op beroepsleeftijd in het Vlaamse Gewest (63,2%) iets lager dan in het Waalse Gewest (64,1%) en duidelijk lager dan in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (67,6%). 

  Het aandeel van de bevolking op beroepsleeftijd lag in 2020 in de Europese Unie (EU27) op 64,1%. Dat is iets hoger dan in het Vlaamse Gewest. De verschillen tussen de EU-landen zijn relatief beperkt. Luxemburg (69,5%) kende het hoogste aandeel, gevolgd door Cyprus (68,1%) en Malta (67,4%). In Frankrijk (61,5%) lag het percentage het laagst, voorafgegaan door Finland (61,8%) en Zweden (62,2%).  

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: Stand van de bevolking
Statbel: Structuur van de bevolking 
Eurostat: Database
Europese Commissie: Database AMECO

Publicatiedatum

22 juni 2021

Volgende update

juni 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies