Aandeel van de bevolking op beroepsleeftijd

 • Aandeel bevolking op beroepsleeftijd gedaald tot iets meer dan 63%

  In 2019 lag het aandeel van de bevolking op beroepsleeftijd in de totale bevolking in het Vlaamse Gewest op 63,4%, tegenover 66,3% in 1999. Met bevolking op beroepsleeftijd wordt de bevolking van 15 tot 64 jaar bedoeld.

 • Aandeel bevolking op beroepsleeftijd iets hoger bij mannen

  Het aandeel op beroepsleeftijd bij mannen daalde van 68,1% in 1999 tot 64,6% in 2019. Bij vrouwen was er een daling van 64,5% tot 62,2%.

  Het aandeel op beroepsleeftijd bij mannen lag in 2019 2,4 procentpunten hoger dan bij vrouwen. In 1999 bedroeg het verschil nog 3,6 procentpunten.

 • Sterke stijging van scholingsgraad van bevolking op beroepsleeftijd

  Het aandeel van laaggeschoolden (maximaal diploma lager secundair onderwijs) in de bevolking op beroepsleeftijd daalde sterk: van 43,0% in 1999 tot 22,5% in 2019.

  Het aandeel van middengeschoolden (maximaal diploma hoger secundair onderwijs) steeg van 34,6% in 1999 tot 40,6% in 2019. Vanaf 2011 bleef dat aandeel nagenoeg constant tot in 2019.

  Het aandeel van hooggeschoolden (diploma hoger onderwijs) steeg sterk, van 22,5% in 1999 tot 36,9% in 2019.

 • Aandeel bevolking op beroepsleeftijd iets lager dan EU-gemiddelde

  In 2019 lag het aandeel van de bevolking op beroepsleeftijd in het Vlaamse Gewest (63,4%) iets lager dan in het Waalse Gewest (64,2%) en dan in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (67,3%).

  Het aandeel van de bevolking op beroepsleeftijd lag in 2019 in de Europese Unie met het Verenigd Koninkrijk (EU28) gemiddeld op 64,4% en in de Europese Unie zonder het Verenigd Koninkrijk (EU27) op 64,5%. Dat is iets hoger dan in het Vlaamse Gewest. De verschillen tussen de EU-landen zijn relatief beperkt. Luxemburg (69,5%) kende het hoogste aandeel, gevolgd door Slovakije (68,0%) en Cyprus (67,8%). In Frankrijk en Finland lag het percentage het laagst (62,1%), voorafgegaan door Zweden (62,2%).

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: Stand van de bevolking
Statbel: Structuur van de bevolking 
Eurostat: Database
Europese Commissie: Database AMECO

Publicatiedatum

23 juni 2020

Volgende update

juni 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies