Aantal gekwalificeerde trainers

  • Bijna 66.500 trainers in Vlaamse sportclubs

    In 2017 werkten 66.495 trainers in sportclubs aangesloten bij een erkende en gesubsidieerde Vlaamse sportfederatie. Dit aantal stijgt de laatste jaren gestaag, voornamelijk door een betere gegevensregistratie.

  • Ruim 4 op 10 trainers gekwalificeerd

    Bijna 42% van de trainers heeft een sportgerelateerde kwalificatie. Het aandeel gekwalificeerde trainers neemt licht toe sinds 2014.

  • De helft van de gekwalificeerde trainers is VTS-initiator

    Een groot deel van de gekwalificeerde trainers is initiator. Het initiatordiploma van de Vlaamse Trainersschool (VTS) voorziet in een laagdrempelige basisopleiding. De hoogste kwalificaties zoals VTS-Trainer A (eventueel gecombineerd met een kwalificatie als Master Lichamelijke Opvoeding) komen met 3% van de trainers slechts weinig voor.

Bronnen

Sport Vlaanderen: Vlaamse trainersschool

Definities

Trainersdiploma: de lesgevers en trainers van het sporttechnische kader van de sportclubs kunnen onderverdeeld worden naar categorie van sportdiploma. Dit kan gaan van VTS-initiator/jeugdsportbegeleider tot VTS-toptrainer. Het gaat om opleidingen ingericht door de Vlaamse Trainersschool (VTS).

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

maart 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies