Aantal leden sportclubs

 • 1.430.000 Vlamingen lid van Vlaamse sportclub

  In 2019 waren 1.430.249 inwoners van het Vlaamse Gewest lid van minstens 1 sportclub die aangesloten is bij een erkende of gesubsidieerde sportfederatie. Dat is 3% meer dan in 2018 en 15% meer dan in 2014.

 • 4 op 10 leden zijn vrouwen

  In 2019 was 41% van de leden van de sportclubs een vrouw. Het aandeel vrouwen bleef daarmee over de jaren min of meer stabiel. In 2014 lag dat aandeel op 40%.

 • Jeugd oververtegenwoordigd in ledenaantallen sportclubs

  Naar leeftijd ligt het lidmaatschap van sportclubs het hoogst bij kinderen tussen 6 en 12 jaar. Tussen 12 en 18 jaar zijn er nog steeds veel kinderen lid van een Vlaamse sportclub, maar dat aantal neemt wel af naarmate men ouder wordt. Tussen 20 en 70 jaar blijft het aantal leden vrij stabiel, om na 70 jaar af te nemen met de leeftijd.

 • Voetbal Vlaanderen telt meeste leden

  Van alle erkende of gesubsidieerde sportfederaties was Voetbal Vlaanderen in 2019 met ruim 286.000 leden de grootste sportfederatie. Ook de Vlaamse Wielrijdersbond, Tennis Vlaanderen en GymnastiekFederatie Vlaanderen telden elk meer dan 100.000 leden.
  In de top 15 van grootste sportfederaties staan ook enkele multisportfederaties: Sporta, FROS Multisport Vlaanderen, OKRA-SPORT+ en Sportievak. Een multisportfederatie biedt minstens 5 verschillende sporttakken aan. Dat in tegenstelling tot de andere unisportfederaties. Die bieden slecht 1 sporttak aan.

 • Lager lidmaatschap in centrumsteden en Vlaamse Rand

  In 2019 was gemiddeld 22% van de inwoners van het Vlaamse Gewest lid van minstens 1 sportclub aangesloten bij een erkende of gesubsidieerde sportfederatie. In de 13 centrumsteden, de rand rond Brussel, de meeste kustgemeenten en het merendeel van de gemeenten aan de taalgrens lag dat percentage onder het Vlaams gemiddelde.

Bronnen

Sport Vlaanderen: Sportatlas

Definities

Lid sportclub: inwoner van het Vlaamse Gewest die lid is van minstens 1 sportclub aangesloten bij een erkende of gesubsidieerde sportfederatie.

Publicatiedatum

21 januari 2021

Volgende update

15 juli 2021

Meer cijfers

Contact