Aantal ondernemingen

 • Iets meer dan 593.000 ondernemingen in Vlaams Gewest

  Er waren eind 2018 in het Vlaamse Gewest 593.089 ondernemingen. Dat is een stijging van ruim 136.000 ondernemingen of 30% tegenover 2008.

 • Vlaanderen telt veel meer ondernemingen dan Wallonië en Brussel

  Met 593.000 ondernemingen telde het Vlaamse Gewest in 2018 heel wat meer ondernemingen dan de andere Belgische gewesten. In het Waalse Gewest waren er iets meer dan 255.000 ondernemingen en in Brussel iets meer dan 108.000.

 • Netto-groei ondernemingen van 3,8%

  De netto-groei van ondernemingen in het Vlaamse Gewest bedroeg in 2018 3,8%. Dat betekent dat er in dat jaar 3,8% meer oprichtingen waren dan stopzettingen.

  De netto-groei lag in de jaren 2016 tot 2018 duidelijk hoger dan in de jaren daarvoor. In de periode 2008-2018 lag de netto-groei het laagst in 2013 (0,9%).

 • Netto-groei Vlaams Gewest gelijklopend met andere gewesten

  In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lag de netto-groei van ondernemingen in 2018 op 3,9% en was bijgevolg nagenoeg even groot als in het Vlaamse Gewest (3,8%). In het Waalse Gewest is het verschil tussen het aantal oprichtingen en stopzettingen van bedrijven kleiner: daar lag de netto-groei in 2018 op 2,5%.

 • Turbulentie ondernemingen stabiel rond 15%

  De som van het aantal oprichtingen en stopzettingen van ondernemingen afgezet tegenover het totaal aantal ondernemingen, geeft een aanduiding van de turbulentie van ondernemingen. In het Vlaamse Gewest bleef de turbulentie over sinds 2008 vrij constant rond de 15%. Alleen in 2014 was er tijdelijk een lichte stijging.

 • Turbulentie ondernemingen hoger in Brussels Gewest dan in andere gewesten

  De turbulentie in het Vlaamse Gewest (15,7%) lag in 2018 iets lager dan in het Waalse Gewest (15,9%). Dat betekent dat er in dat jaar in het Vlaamse Gewest relatief gezien minder oprichtingen en stopzettingen van ondernemingen waren dan in de andere gewesten. In het Brusselse Gewest was het verschil nog groter met een turbulentie van 19,3%.

Definities

Netto-groei: verschil tussen de oprichtingsgraad en de stopzettingsgraad van ondernemingen. De oprichtingsgraad is het aantal oprichtingen per 100 actieve BTW-plichtigen. De stopzettingsgraad is het aantal schrappingen per 100 actieve BTW-plichtigen.
Turbulentie: de som van de oprichtingsgraad en stopzettingsgraad.
 

Publicatiedatum

5 november 2019

Volgende update

november 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies