Aantal ondernemingen

 • Vlaams Gewest telt bijna 618.000 ondernemingen

  Er waren eind 2019 in het Vlaamse Gewest 617.685 ondernemingen actief. Dat is een stijging van ruim 154.000 ondernemingen of 33% tegenover 2009. Sinds 2008 is het aantal ondernemingen elk jaar gestegen.

 • Vlaanderen telt veel meer ondernemingen dan Wallonië en Brussel

  Met bijna 618.000 ondernemingen telde het Vlaamse Gewest in 2019 heel wat meer ondernemingen dan de andere Belgische gewesten. In het Waalse Gewest waren er iets meer dan 260.000 ondernemingen en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest iets meer dan 110.000.

 • Netto-groei ondernemingen van 3,9%

  De netto-groei van ondernemingen in het Vlaamse Gewest bedroeg in 2019 3,9%. Dat betekent dat er in dat jaar 3,9% meer oprichtingen waren dan stopzettingen.

  De netto-groei lag in de jaren 2016 tot 2019 duidelijk hoger dan in de jaren daarvoor. In de periode 2008-2019 lag de netto-groei het laagst in 2013 (0,9%).

 • Netto-groei Vlaams Gewest gelijklopend met andere gewesten

  In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest lag de netto-groei van ondernemingen in 2019 op 3,1% en dus lager dan in het Vlaamse Gewest (3,9%). In het Waalse Gewest is het verschil tussen het aantal oprichtingen en stopzettingen van bedrijven nog kleiner: daar lag de netto-groei in 2019 op 2,0%.

 • Turbulentie ondernemingen stijgt tot bijna 17%

  De som van het aantal oprichtingen en stopzettingen van ondernemingen afgezet tegenover het totaal aantal ondernemingen, geeft een aanduiding van de turbulentie van ondernemingen. In het Vlaamse Gewest bleef de turbulentie tussen 2008 en 2017 vrij constant rond de 15%. Alleen in 2014 was er tijdelijk een lichte stijging. Vanaf 2017 is er echter weer een stijging te zien tot 17% in 2019.

 • Turbulentie ondernemingen hoger in Brussels Gewest dan in andere gewesten

  De turbulentie van ondernemingen in het Vlaamse Gewest (17%) was in 2019 gelijk aan deze in het Waalse Gewest (17%). In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest lag de turbulentie iets hoger op 19%.

Definities

Netto-groei: verschil tussen de oprichtingsgraad en de stopzettingsgraad van ondernemingen. De oprichtingsgraad is het aantal oprichtingen per 100 actieve BTW-plichtigen. De stopzettingsgraad is het aantal schrappingen per 100 actieve BTW-plichtigen.
Turbulentie: de som van de oprichtingsgraad en stopzettingsgraad.
 

Publicatiedatum

17 november 2020

Volgende update

november 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies