Aantal sportclubs

  • Bijna 17.500 sportclubs in 2020

    In 2020 waren er 17.490 sportclubs aangesloten bij een erkende of gesubsidieerde Vlaamse sportfederatie actief in het Vlaamse Gewest. Dat is 1% minder dan in 2019. Tussen 2014 en 2020 steeg het aantal sportclubs met bijna 2.000.

  • Voetbalclubs en wielerclubs best vertegenwoordigd

    Vlaanderen telde in 2020 bijna 4.000 voetbalclubs. Er waren ook iets meer dan 3.000 wielerclubs. De sporttakken wandelen, dansen en paardrijden telden elk meer dan 1.000 clubs.

  • Hoge concentratie sportclubs in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en de Kempen

    Sportclubs zijn goed gespreid over Vlaanderen. Gemiddeld waren er in het Vlaamse Gewest in 2020 2,5 sportclubs per 1.000 inwoners. West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en de Kempen kenden in 2020 het hoogste aantal sportclubs per 1.000 inwoners. In de Vlaamse rand rond Brussel lag het aantal sportclubs per 1.000 inwoners het laagst.

Bronnen

Sport Vlaanderen: Sportatlas

Definities

Sportclub: om als sportclub meegeteld te worden in deze statistiek dient de club aangesloten te zijn bij een erkende of gesubsidieerde Vlaamse sportfederatie en moeten er sporters, clubbestuurders of trainers doorgegeven worden bij de jaarlijkse ledenaangifte.

Publicatiedatum

13 juli 2021

Volgende update

juli 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies