Aantal sportclubs

  • Meer dan 29.000 sportclubs in Vlaamse gemeenten

    In 2018 waren er 29.762 sportclubs actief in de gemeenten van het Vlaamse Gewest. Dat is een stijging van bijna 1.500 clubs op 1 jaar tijd. Sommige clubs zijn echter actief in verschillende gemeenten. Het aantal ‘unieke’ sportclubs ligt dan ook wat lager. Eind 2018 ging het om 26.501 unieke sportclubs.

  • Voetbalclubs en wielerclubs best vertegenwoordigd

    Voetbalclubs komen het meest voor. Ze maken meer dan een vijfde van alle clubs uit. Daarna volgen de wieler- en fietsclubs met een aandeel van meer dan 15%. Wandelclubs, dansclubs, volleybalclubs, gymnastiekclubs en paardensportclubs hebben telkens een aandeel van 3% tot 4% in het totale aantal clubs.

  • Hoge concentratie sportclubs in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en de Kempen

    Sportclubs zijn goed gespreid over Vlaanderen. In West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en de Kempen zijn er het meeste sportclubs per 1.000 inwoners. In het centrum van Vlaanderen zijn er iets minder. In de Vlaamse rand rond Brussel en Brussel zelf ligt het aantal sportclubs per 1.000 inwoners het laagst.

Bronnen

Sport Vlaanderen: Vind een sportorganisatie

Publicatiedatum

12 september 2019

Volgende update

maart 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies