Aantal trainers

 • Bijna 70.000 trainers in Vlaamse sportclubs

  In 2020 waren er 69.979 trainers actief in sportclubs aangesloten bij een erkende en gesubsidieerde Vlaamse sportfederatie. Dat is net iets minder dan in 2019. In de periode tussen 2014 en 2019 steeg het aantal het aantal trainers gestaag.

 • 1 op 3 trainers is vrouw

  In 2020 waren er 22.680 vrouwelijke trainers in sportclubs aangesloten bij een erkende of gesubsidieerde Vlaamse sportfederatie. Vrouwen waren daarmee goed voor bijna een derde van alle trainers.

 • 44% van trainers is gekwalificeerd

  In 2020 beschikten 31.085 trainers over een sportgerelateerde kwalificatie. Het aandeel gekwalificeerde trainers steeg tussen 2014 en 2020 van 40% naar 44%.

 • Ruim helft van gekwalificeerde trainers is VTS-initiator

  Een groot deel van de gekwalificeerde trainers is Initiator. Het initiatordiploma van de Vlaamse Trainersschool (VTS) voorziet in een laagdrempelige basisopleiding. De hoogste kwalificatie is VTS-Trainer A. In 2020 had 7% van de gekwalificeerde trainers dat diploma.

Bronnen

Sport Vlaanderen: Vlaamse Trainersschool

Definities

Trainers: trainers die voorkomen in de jaarlijkse ledenaangifte van de gesubsidieerde of louter erkende sportfederaties, aangesloten via een sportclub.

Gekwalificeerde trainers: bachelors en masters Lichamelijke Opvoeding (LO) of trainers met een kwalificatie via de Vlaamse Trainersschool (VTS) (Initiator, Instructeur B, Trainer B of Trainer A). Een trainer kan ook LO-kwalificatie combineren met een VTS-kwalificatie.

Publicatiedatum

13 juli 2021

Volgende update

juli 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies