Aanwezigheid kleuters in kleuteronderwijs

 • 99% 5-jarige kleuters ingeschreven in kleuteronderwijs

  In het schooljaar 2018-2019 was 99% van de 5-jarigen in het Vlaamse Gewest ingeschreven in het kleuteronderwijs. 97% van de ingeschreven 5-jarigen was ten minste 220 halve dagen aanwezig in het kleuteronderwijs en 95% ten minste 250 halve dagen. Een aanwezigheid van 220 halve dagen is de drempel die is opgenomen in de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een schooltoeslag. Een aanwezigheid van 250 halve dagen is vereist om rechtstreeks toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs.

  Zowel het aandeel in het kleuteronderwijs ingeschreven 5-jarigen als het aandeel ingeschreven 5-jarigen dat 220 halve dagen aanwezig is, is sinds het schooljaar 2009-2010 nauwelijks gewijzigd. Over de mate waarin kleuters ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn, zijn pas vanaf het schooljaar 2017-2018 cijfers beschikbaar.

 • 96% van ingeschreven 3-jarigen en 97% van de ingeschreven 4-jarigen voldoen aan verwachte aanwezigheid

  In het schooljaar 2018-2019 waren 98% van de 3-jarigen en 99% van de 4-jarigen ingeschreven in het kleuteronderwijs.

  Ook bij de 3- en 4-jarigen kan gekeken worden naar het aandeel kinderen dat voldoende halve dagen aanwezig is. Per leeftijdscategorie wordt hiervoor de drempel gebruikt die is opgenomen in de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een schooltoeslag: 150 halve dagen bij de 3-jarigen en 185 halve dagen bij de 4-jarigen. Wie 2 schooljaren na elkaar onvoldoende aanwezig is, verliest de toelage voor het tweede jaar.

  In 2018-2019 waren 96% van de ingeschreven 3-jarigen en 97% van de ingeschreven 4-jarigen op die manier voldoende aanwezig.

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: Cijfermateriaal Aanwezigheden kleuters per gemeente

Publicatiedatum

27 januari 2020

Volgende update

21 januari 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies