Actief lidmaatschap van verenigingen

 • Ruim helft van Vlamingen actief lid van een vereniging

  Iets meer dan de helft van de Vlamingen geeft aan actief lid te zijn van minstens 1 vereniging. Het zijn personen die lid zijn van een vereniging en actief deelnemen aan de activiteiten van die vereniging. In 2018 ging het om 55% van de bevolking van 18 tot 75 jaar. Dat aandeel schommelt tussen 2000 en 2018 telkens rond dat percentage. Enkel in 2011 zakte het aandeel dat actief lid is van een vereniging beperkt onder de 50%.

 • 1 op 4 is lid van een sportvereniging

  Als gevraagd wordt naar het soort vereniging waarvan men actief lid is, dan blijken sportverenigingen het meest populair. Ruim een kwart van de bevolking van 18 tot 75 jaar gaf in 2018 aan actief lid te zijn van een sportvereniging. Daarna volgen de hobby- en kunstverenigingen (telkens 7%), de vakbonden en beroepsorganisaties (6%), de wijk- of buurtcomités, de socio-culturele verenigingen en de ouderverenigingen op scholen (telkens 5%).

 • Mannen, jongeren en hoogopgeleiden vaker actief lid van een vereniging

  Mannen zijn vaker actief lid van een vereniging dan vrouwen, jongeren zijn vaker lid dan ouderen en hoogopgeleiden zijn vaker lid dan laagopgeleiden. Naar huishoudtype blijken personen die bij de ouders inwonen het vaakst actief lid van een vereniging.

 • In grootsteden minder actieve leden van een vereniging

  Het aandeel personen dat actief lid is van een vereniging lag in 2018 het laagst in de grootsteden (49%). Tussen de andere regio’s blijven de verschillen beperkt.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: SCV-survey

Publicatiedatum

19 februari 2019

Volgende update

januari 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies