Agrovoedingsketen

 • Toegevoegde waarde agrobusinesscomplex bedraagt 8,3 miljard euro

  In 2016 telde het Vlaamse agrobusinesscomplex (ABC) 34.325 bedrijven. Dat zijn er 19% minder dan in 2008. Vooral de jaarlijkse daling van het aantal landbouwbedrijven heeft een weerslag op het totale ABC-cijfer. 
  In 2016 waren in de verschillende takken van het ABC (inclusief zelfstandigen in land- en tuinbouw) bijna 152.000 personen aan het werk. Dat komt overeen met ongeveer 5,5% van de totale werkende bevolking in het Vlaamse Gewest. In vergelijking met 2008 is het aantal arbeidsplaatsen in het ABC gedaald met 4%.
  In 2016 investeerden ABC-bedrijven voor een bedrag van 2,04 miljard euro, een stijging van 10% tegenover 2008. De investeringen in het ABC schommelen van jaar tot jaar en volgen vooral de trend in de voedingsindustrie.
  De omzet van het ABC is de laatste jaren sterk toegenomen. In 2016 draaien ABC-bedrijven 61,7 miljard euro omzet, goed voor een stijging van 19% ten opzichte van 2008. Die groei is vooral te danken aan de voedingsindustrie, die een omzet haalt van 39,7 miljard euro. 
  De toegevoegde waarde van het ABC bedroeg 8,3 miljard euro in 2016. Dat is een stijging met 34% tegenover 2008. 

 • Voedingsindustrie heeft grootste aandeel in omzet, investeringen en toegevoegde waarde

  De meeste ABC-bedrijven (7 op de 10) zijn land- en tuinbouwbedrijven. Samen met de voedingsindustrie zijn zij de grootste werkgevers. 
  De voedingsindustrie levert het grootste aandeel van de omzet (65%), doet de meeste investeringen (58%) en creëert de grootste toegevoegde waarde (62%). De agrarische tussenhandel en verzamelende handel levert een vijfde van de omzet en 12% van de toegevoegde waarde. 
  De overige sectoren zijn goed voor 8% van de tewerkstelling en 13% van de toegevoegde waarde.

Bronnen

Departement Landbouw en Visserij: Publicaties en cijfers

Definities

Agrobusinesscomplex (ABC):  direct en indirect samenhangende economische activiteiten verbonden met productie, verwerking en afzet van een agrarisch product, met inbegrip van de met de agrarische productie samenhangende toeleverende en dienstverlenende bedrijven.

Publicatiedatum

20 december 2018

Meer cijfers

Contact

Vorige versies