Algemene broedvogelindex

  • Minder broedvogels in landbouwgebieden dan in 2007

    De aantallen broedvogels van de soorten van het landbouwgebied bleven min of meer stabiel in de periode 2007-2012. Na een sterke daling in de periode 2013-2015, lijken de aantallen sinds 2016 op een nieuw en lager niveau te stabiliseren.

  • Ook bosvogels gaan achteruit sinds 2015

    Ook het aantal bosvogels bleef in de periode 2007-2015 min of meer stabiel. Nadien volgde een daling die zich doorzet tot en met 2020.  

  • Aantal broedvogels in diverse leefgebieden na toename tot 2013 weer gedaald tot niveau van 2007

    Het aantal broedvogels in diverse leefgebieden (generalisten) lag het hoogst in de periode 2008-2013. Nadien is er sprake van een stelselmatige daling tot ongeveer het niveau als in 2007.

Publicatiedatum

25 maart 2021

Volgende update

februari 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies