Algemene levenstevredenheid

 • Vlaming geeft zichzelf 7,6 op 10 op vlak van levenstevredenheid

  Gevraagd naar de tevredenheid met het leven in het algemeen gaf de Vlaming zichzelf in 2018 een gemiddelde score van 7,6 op 10. Sinds 2008 blijft deze gemiddelde score nagenoeg stabiel.

 • Vlaming meest tevreden over contacten met huisgenoten

  De algemene levenstevredenheid kan verder opgesplitst worden in verschillende deelaspecten. Een zeer grote meerderheid van de Vlamingen - 95% van de bevolking of meer - is tevreden tot heel tevreden over de contacten met huisgenoten, de eigen woning en de buurt waarin men woont. Ook over de sociale contacten met vrienden en familie, het werk en de levenstandaard is meer dan 90% van de Vlamingen tevreden tot heel tevreden.

  De scores zijn iets lager voor het inkomen, de tijd om te doen wat gedaan moet worden en de gezondheid. Maar ook over deze aspecten is nog meer dan 80% van de bevolking (heel) tevreden.

  In vergelijking met 2008 zien we in 2018 een iets lagere tevredenheid over de eigen gezondheid, terwijl de tevredenheid over het inkomen en de levensstandaard beperkt hoger ligt in 2018 dan in 2008.

  De beoordeling van de gezondheid hangt het sterkst samen met de algemene levenstevredenheid. Met andere woorden: mensen met hoge scores op het gebied van gezondheid scoren ook hoger op de algemene levenstevredenheid en omgekeerd.

 • Hogere levenstevredenheid bij mannen, 65-plussers en bij diegenen die met een partner samenwonen

  Mannen zijn gemiddeld iets meer tevreden met het leven in het algemeen dan vrouwen.

  De 65-plussers zijn iets meer tevreden dan de andere leeftijdsgroepen.

  Naar gezinstype zien we zowel in 2008 als in 2018 duidelijke verschillen. Diegenen die zonder een partner wonen, al dan niet met kinderen, zijn minder tevreden. Wie met een partner samenwoont, is het meest tevreden.

  De iets hogere tevredenheid bij de midden- en hoogopgeleiden in 2008 zien we niet terug in 2018. 

 • Lagere tevredenheid in kleinere steden

  In 2018 zien we dat inwoners uit kleinere steden iets minder tevreden zijn over het leven in het algemeen dan inwoners uit andere gebieden. Tussen de andere gebieden blijven de verschillen beperkt. In 2008 waren die verschillen er niet.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: SCV-survey

Publicatiedatum

5 februari 2019

Volgende update

september 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies