Bebouwde oppervlakte

 • Ruim 28% van totale oppervlakte in Vlaanderen is bebouwd

  Begin 2019 was 3.877 km² in het Vlaamse Gewest bebouwd. Dat komt overeen met 28,5% van de totale oppervlakte. Het gaat vooral om percelen ingenomen door woning en wegen, inclusief aangrenzende ruimtes gebruikt voor het uitoefenen van menselijke activiteiten.

  De bebouwde oppervlakte neemt jaarlijks toe. In 2000 was 24,4% van de totale oppervlakte bebouwd, in 2019 lag dat aandeel ruim 4 procentpunten hoger.

 • Bijna helft van bebouwde oppervlakte verbonden met wonen

  De belangrijkste ruimtegebruiker is de woonfunctie: in 2019 was 43,6% van de bebouwde oppervlakte verbonden met de woning. Ook terreinen voor vervoer en telecommunicatie gebruiken een aanzienlijk aandeel van de bebouwde oppervlakte. In 2019 ging het om 30,2%.  

 • 39 gemeenten hebben bebouwingsgraad van 50% of meer

  In 39 Vlaamse gemeenten lag de bebouwingsgraad in 2019 op 50% of meer. De bebouwingsgraad is het aandeel van de totale oppervlakte dat bebouwd is. Dit is het geval in de grootsteden Antwerpen en Gent, in sommige van hun randgemeenten en in enkele gemeenten in de noordoostelijke rand rond Brussel. Ook in de centrumsteden Oostende, Leuven, Genk, Brugge en Roeselare ligt de bebouwingsgraad hoger dan 50%. De regio Roeselare – Kortrijk – Waregem is eveneens opvallend dichter bebouwd dan gemiddeld. In de Westhoek, het Meetjesland en Zuid-Limburg ligt de bebouwingsgraad het laagst.

 • Brussels Gewest kent hoogste bebouwingsgraad

  De bebouwingsgraad ligt het hoogst in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. In 2019 was 80% van de oppervlakte van het Brusselse Gewest bebouwd. In het Waalse Gewest lag de bebouwingsgraad met 15,3% het laagst.

  In alle gewesten stijgt de bebouwingsgraad over de jaren. Die stijging is het sterkst in het Vlaamse Gewest.

Bronnen

Statbel: Bodemgebruik  

Publicatiedatum

11 juni 2020

Volgende update

juni 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies