Bedrijfseconomische resultaten per landbouwsector

 • Akkerbouw: netto bedrijfsresultaat sinds 2014 negatief

  In de sector akkerbouw was de stijging van de opbrengsten in 2018 groter dan de toename van de kosten in dat jaar. Dit resulteerde in een stijging van het familiaal arbeidsinkomen: van 28.669 euro in 2017 tot 35.279 euro in 2018. Dat is de hoogste waarde sinds 2014. Het familiaal arbeidsinkomen min de vergoeding voor eigen arbeid geeft het netto-bedrijfsresultaat, wat beschouwd kan worden als beloning voor het management van de bedrijfsleider. Het netto-bedrijfsresultaat is sinds 2014 negatief, al gaat het in 2018 om het kleinste verlies over deze periode.

 • Groenten onder glas: netto bedrijfsresultaat van ruim 164.000 euro

  In de glasgroentesector was de toename van de opbrengsten in 2018 hoger dan de toename van de kosten. Het familiaal arbeidsinkomen steeg daardoor tot 259.681 euro in 2018. Het netto-bedrijfsresultaat was daarmee, voor het 5de jaar op rij, positief en bedroeg 164.423 euro in 2018.

 • Groenten in open lucht: netto bedrijfsresultaat positief

  In de sector groenten in open lucht steeg het familiaal arbeidsinkomen in 2018 tot 79.686 euro. Door een sterke opbrengststijging en een beperkte kostenstijging steeg in 2018 ook het netto-bedrijfsresultaat tot 19.336 euro.

 • Sierteelt onder glas: netto bedrijfsresultaat van bijna 51.000 euro

  In de sector sierteelt onder glas was de opbrengststijging in 2018 voldoende om de kostenstijging te compenseren. Het familiaal arbeidsinkomen steeg in 2018 tot 133.968 euro. Na vergoeding voor eigen arbeid bleef het netto-bedrijfsresultaat met 50.681 euro in 2018 positief.

 • Fruit: netto bedrijfsresultaat van -63.000 euro

  In de fruitsector nam het familiaal arbeidskomen in 2018 af tot 14.222 euro door een forse stijging van de kosten. Op die manier was het familiaal arbeidsinkomen onvoldoende om de vergoeding voor eigen arbeid te dekken. Hierdoor was het netto-bedrijfsresultaat sterk negatief in 2018 en bedroeg -63.017 euro.

 • Melkvee: negatief netto bedrijfsresultaat

  In de melkveesector zorgde een daling van de opbrengst gecombineerd met stijgende kosten voor een daling van het familiaal arbeidsinkomen tot 54.958 euro in 2018. Dat was niet voldoende om de vergoeding voor eigen arbeid te dragen, waardoor het netto-bedrijfsresultaat negatief uitviel op -28.112 euro.

 • Vleesvee: netto bedrijfsresultaat opnieuw negatief

  In de vleesveesector stegen zowel de opbrengsten als de kosten in 2018 ten opzichte van 2017. Als gevolg daarvan steeg het familiaal arbeidsinkomen in 2018 licht tot 16.974 euro. Dat was, net als in de voorgaande jaren, ruim onvoldoende om de vergoeding voor eigen arbeid te dekken, waardoor het netto-bedrijfsresultaat in 2018 neerkwam op -37.273 euro.

 • Varkens: netto bedrijfsresultaat van bijna -30.000 euro

  In de varkenssector zorgde een daling van de opbrengst gecombineerd met stijgende kosten voor een daling van het familiaal arbeidsinkomen tot 34.340 euro in 2018. Dat was niet voldoende om de vergoeding voor eigen arbeid te dragen, waardoor het netto-bedrijfsresultaat negatief uitviel op -29.652 euro.

 • Legpluimvee: netto bedrijfsresultaat van bijna 229.000 euro

  In de legpluimveesector stegen zowel de opbrengsten als de kosten in 2018 ten opzichte van 2017. Toch nam het familiaal arbeidsinkomen in 2018 licht toe tot 308.874 euro. Dat was, net als in de voorgaande jaren, ruim voldoende om de vergoeding voor eigen arbeid te dekken, waardoor het netto-bedrijfsresultaat in 2018 neerkwam op 228.607 euro.

 • Slachtpluimvee: netto bedrijfsresultaat van ruim 107.000 euro

  In de sector van het slachtpluimvee bleven zowel de opbrengst als de kosten in 2018 redelijk constant, resulterend in een familiaal arbeidsinkomen van 158.561 euro. Ook het netto-bedrijfsresultaat was daarmee, net als in de voorgaande jaren, positief en bedroeg 107.437 euro in 2018.

Bronnen

Departement Landbouw en Visserij: Publicaties en cijfers

Publicatiedatum

22 oktober 2020

Volgende update

oktober 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies