Bedrijven die big data analyseren vanuit om het even welke bron

 • Iets meer dan 1 bedrijf op 5 analyseert big data

  In het Vlaamse Gewest analyseerde in 2018 21% van de bedrijven met 10 of meer werknemers big data vanuit om het even welke bron (komende van smartphone of sensoren, uit geolocatie van draagbare toestellen, uit sociale media of andere bronnen). In 2016 was dat nog 17%.

 • Analyse van big data populairst bij grote bedrijven

  De analyse van big data is sterker ingeburgerd bij grote ondernemingen. In 2018 lag het aandeel bedrijven met 250 of meer werknemers dat big data analyseert op 57%. Dit aandeel ligt op 35% bij bedrijven met 50 tot 249 werknemers en op 17% bij bedrijven met 10 tot 49 werknemers. Bij de ondernemingen met 2 tot 9 werknemers heeft 11% big data geanalyseerd.

  Opmerkelijk is verder dat het analyseren van big data tussen 2016 en 2018 aan populariteit heeft gewonnen: in elke categorie voor bedrijfsgrootte is het aandeel bedrijven dat big data analyseert gestegen. De absolute toename is sterker bij grotere ondernemingen. In 2016 werden de bedrijven van 2 tot 9 werknemers nog niet bevraagd.

 • Verschillende bronnen van data ongeveer even populair

  Elk van de vermelde bronnen van big data werd in 2018 ongeveer telkens door 8 tot 9 procent van de ondernemingen met minstens 10 werknemers geanalyseerd. Het betreft eigen data van de onderneming van smartapparaten of sensoren (8%), geolocatiedata van het gebruik van draagbare toestellen (9%) en data gegenereerd uit sociale media (9%). Andere niet verder geëxpliciteerde bronnen van big data worden in 6% van de ondernemingen geanalyseerd.

  Voor elke databron is er sprake van een toename in het gebruik tussen 2016 en 2018.

 • Vlaamse bedrijven bij top van EU voor analyse big data

  Het aandeel bedrijven met minstens 10 werknemers dat big data analyseert vanuit om het even welke bron lag in 2018 op 21% in het Vlaamse Gewest, op 24% in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en op 18% in het Waalse Gewest.

  In de EU is het analyseren van big data enkel in Malta (24%) en in Nederland (22%) sterker verspreid in de ondernemingen met minstens 10 werknemers. België komt met 20% op de 3de plaats. Het EU28-gemiddelde ligt op 12%.

Definities

Big data: deze data worden gegenereerd uit activiteiten die elektronisch uitgevoerd worden en uit machine-naar-machinecommunicatie (bijvoorbeeld data uit sociale media of productieprocessen). Big data-analyse verwijst naar het gebruik van technieken, technologieën en softwaretools om big data te analyseren die uit de databronnen van de eigen onderneming of uit andere databronnen worden geëxtraheerd.

Publicatiedatum

30 april 2019

Volgende update

februari 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies