Beroepsstatuut

 • Werkende bevolking telt 13,5% zelfstandigen

  In 2020 lag het aandeel zelfstandigen voor de hoofdactiviteit bij de werkende bevolking van 20 tot 64 jaar in het Vlaamse Gewest op 13,5%. Het aandeel zelfstandigen schommelde in de periode 1999-2020 tussen 12,8% en 14,0%.

 • Veel lager aandeel zelfstandigen bij vrouwen dan bij mannen

  Het aandeel zelfstandigen lag bij werkende mannen in 2020 op 17,0% en schommelde in de periode 1999-2020 tussen 16% en 18%.  
  Bij werkende vrouwen bedroeg het aandeel zelfstandigen in 2020 9,7%. In de periode 1999-2020 varieerde dat aandeel tussen 8% en 10%.  

 • Laagste aandeel zelfstandigen bij 20- tot 34-jarigen

  Het aandeel zelfstandigen lag in de periode 1999-2020 het hoogst bij de 50- tot 64-jarigen, maar het daalde in deze groep van 21,1% in 1999 tot 15,8% in 2020. Bij de 35- tot 49-jarigen bedroeg het aandeel zelfstandigen in 2020 14,6%. Tussen 1999 en 2020 schommelde dat aandeel tussen 13,5% en 15,6%. Bij de 20- tot 34-jarigen lag het aandeel zelfstandigen in de hele periode duidelijk lager. In 2020 bedroeg het 9,9% en in de periode 1999-2020 schommelde het tussen 8% en 10%.

 • Minder zelfstandigen bij laaggeschoolden

  In 2020 lag het aandeel zelfstandigen bij laaggeschoolde personen (leeftijdsgroep 25 tot 64 jaar) op 10,9%, tegenover 13,4% in 1999. Het aandeel schommelde vrij sterk in de periode 1999-2020. Bij middengeschoolde personen daalde dat aandeel van 15,1% in 1999 tot 13,8% in 2020. Bij hooggeschoolde personen lag het aandeel zelfstandigen op 15,0% in 2020. In de periode 1999-2020 schommelde het tussen 14,1% en 15,7%.

 • Hoogste aandeel zelfstandigen bij koppels met kinderen

  In 2020 lag het aandeel zelfstandigen bij alleenstaanden zonder kinderen ten laste op 12,6%, nagenoeg even hoog als in 2012 (12,5%). Bij alleenstaanden met kinderen steeg het aandeel zelfstandigen van 8,8% in 2012 tot 11,3% in 2019 maar het daalde in 2020 weer tot 10,5%. Van de koppels zonder kinderen werkte in 2020 13,8% als zelfstandige, iets meer dan in 2012 (12,6%). Bij koppels met kinderen nam het aandeel zelfstandigen toe van 13,9% in 2012 tot 15,8% in 2020, het hoogste percentage van alle huishoudtypes.

 • Lager aandeel zelfstandigen bij werkenden met hinder door handicap of langdurig gezondheidsprobleem

  In 2020 lag het aandeel zelfstandigen bij werkenden met hinder wegens een handicap of langdurig gezondheidsprobleem op 11,4%, tegenover 10,4% in 2009. Het aandeel bleef vrij stabiel de laatste jaren. Bij werkenden zonder hinder steeg het aandeel zelfstandigen van 13,5% in 2009 tot 14,7% in 2020.

 • Lager aandeel zelfstandigen bij personen geboren buiten de EU

  In 2020 lag het aandeel zelfstandigen bij personen geboren in België op 13,8%. Dat aandeel schommelde sinds 2007 tussen 12,8% en 14,0%. Bij personen geboren in een ander land van de Europese Unie (EU28) daalde het aandeel zelfstandigen van 17,8% in 2007 tot 14,5% in 2020. Bij personen geboren buiten de EU28 lag het aandeel zelfstandigen in 2020 op 9,8%. In 2007 bedroeg het aandeel nog 15,3%, maar tussen 2008 en 2020 schommelde het tussen 9,1% en 11,7% %.

 • Aandeel zelfstandigen in Vlaams Gewest ongeveer even hoog als EU-gemiddelde

  In 2020 lag het aandeel zelfstandigen in de werkende bevolking van 20 tot 64 jaar in het Vlaamse Gewest (13,5%) iets hoger dan in het Waalse Gewest (12,3%) en lager dan in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (16,8%).

  In de Europese Unie (EU27) lag het aandeel zelfstandigen in 2020 gemiddeld op 13,6%. Dat is nagenoeg even hoog als in het Vlaamse Gewest. Griekenland kende met 28,0% veruit het hoogste aandeel zelfstandigen, gevolgd door Italië (20,3%) en Polen (18,0%). Luxemburg (7,7%) had het laagste percentage zelfstandigen, voorafgegaan door Denemarken (7,9%) en Duitsland (8,2%).

Bronnen

Definities

Zelfstandigen: werkende personen die voor de hoofdactiviteit niet gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst en onderworpen zijn aan het sociaal statuut van zelfstandigen: zelfstandigen in hoofdberoep, zelfstandige helpers, zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten.

Publicatiedatum

22 april 2021

Volgende update

april 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies