Beschermd patrimonium

 • 11.421 beschermde monumenten

  In 2020 werden beschermingsbesluiten ondertekend van in totaal 25 beschermde monumenten. Er zijn ook een aantal opheffingen geweest. Het Vlaamse Gewest telde eind 2020 in totaal 11.421 beschermde monumenten.

  Het aantal nieuw beschermde monumenten lag in 2020 lager dan in 2018 en 2019. In 2018 werden 99 monumenten definitief beschermd, in 2019 70 monumenten. 

 • 1.567 beschermde stads- en dorpsgezichten

  In 2020 werden geen stads- en dorpsgezichten beschermd. In 2019 waren dat er 3. 
  Eind 2020 telde het Vlaamse Gewest in totaal 1.567 beschermde stads- en dorpsgezichten. 

 • 683 beschermde cultuurhistorisch landschappen

  In 2020 werd geen cultuurhistorisch landschap beschermd. Er werd wel een bestaande bescherming vernietigd. In 2019 was er 1 bescherming. 
  De bescherming van het aantal cultuurhistorische landschappen kende een opvallende piek tussen 1974 en 1979. 
   

  In totaal telde het Vlaamse Gewest eind 2020 683 beschermde cultuurhistorische landschappen.

 • 44 beschermde archeologische sites

  In 2020 werd 1 archeologische site definitief beschermd, wat het totale aantal definitieve beschermingen eind 2020 op 44 brengt. 

 • 35 afgebakende erfgoedlandschappen

  Het Vlaamse Gewest telde eind 2020 in totaal 35 afgebakende erfgoedlandschappen.
  In 2009 werden de eerste erfgoedlandschappen in Vlaanderen afgebakend in ruimtelijke uitvoeringsplannen. Sindsdien zetten openbare besturen op alle niveaus in op dit instrument. In 2020 kreeg het Agentschap Onroerend Erfgoed 3 meldingen van afgebakend erfgoedlandschap.

 • Oppervlakte beschermd patrimonium stijgt

  De totale oppervlakte beschermd patrimonium steeg van 57.767 hectare (ha) in 2015 naar 66.335 ha in 2020.
  De grootste oppervlakte beschermd patrimonium is dat van het cultuurhistorisch landschap. Eind 2020 ging het om 41.468 ha. Voor stads- en dorpsgezichten was dat 9.287 ha. De oppervlakte beschermde stads- en dorpsgezichten is tussen 2015 en 2020 nagenoeg constant gebleven. Er was in deze periode wel een toename van de oppervlakte afgebakende erfgoedlandschappen, namelijk van 3.599 ha in 2015 naar 9.358 ha in 2020. 

 • 30 vaartuigen beschermd

  In 2020 werden geen vaartuigen beschermd. Er was wel een opheffing van een bestaande bescherming. Eind 2020 waren er in het Vlaamse Gewest in totaal 30 beschermde vaartuigen. 

Publicatiedatum

5 februari 2021

Volgende update

februari 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies