Beschermd patrimonium

 • 11.398 beschermde monumenten

  Het Vlaamse Gewest telde eind 2019 11.398 beschermde monumenten.

  In 2019 werden beschermingsbesluiten ondertekend van in totaal 70 beschermde monumenten. In 2018 werden 99 monumenten definitief beschermd.

 • 1.567 beschermde stads- en dorpsgezichten

  In 2019 werden 3 stads- en dorpsgezichten beschermd. Dat is er 1 meer dan in 2018.
  Eind 2019 telde het Vlaamse Gewest in totaal 1.567 beschermde stads- en dorpsgezichten.

 • 684 beschermde cultuurhistorisch landschappen

  In 2019 werd 1 cultuurhistorisch landschap beschermd. In 2018 waren dit er 3. De bescherming van het aantal cultuurhistorische landschappen kende een opvallende piek tussen 1974 en 1979.

  In totaal telde het Vlaamse Gewest eind 2019 684 beschermde cultuurhistorische landschappen.

  .

 • 43 beschermde archeologische sites

  In 2019 werden in totaal 2 archeologische sites definitief beschermd, wat het totale aantal definitieve beschermingen eind 2019 op 43 brengt.

 • 32 afgebakende erfgoedlandschappen

  Het Vlaamse Gewest telde eind 2019 in totaal 32 afgebakende erfgoedlandschappen.

  In 2009 werden de eerste erfgoedlandschappen in Vlaanderen afgebakend in ruimtelijke uitvoeringsplannen. Sindsdien zetten openbare besturen op alle niveaus in op dit instrument. In 2018 ging het om 7 meldingen. In 2019 kreeg het Agentschap Onroerend Erfgoed geen melding van afgebakend erfgoedlandschap binnen.

 • Oppervlakte beschermd patrimonium stijgt

  De totale oppervlakte beschermd patrimonium steeg van 57.757 hectare (ha) in 2015 naar 63.967 ha in 2019.

  De grootste oppervlakte beschermd patrimonium is dat van het cultuurhistorisch landschap. Eind 2019 ging het om 41.530 ha. Voor stads- en dorpsgezichten was dat 9.287 ha. De oppervlakte beschermde stads- en dorpsgezichten is tussen 2015 en 2019 nagenoeg constant gebleven. Er was in deze periode wel een toename van de oppervlakte afgebakende erfgoedlandschappen, namelijk van 3.599 ha in 2015 naar 6.993 ha in 2019.

 • 31 vaartuigen beschermd

  In 2019 werden geen vaartuigen beschermd. Eind 2019 waren er in het Vlaamse Gewest in totaal 31 beschermde vaartuigen.

Publicatiedatum

7 februari 2020

Volgende update

februari 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies