Bevolking in ernstige materiële deprivatie

 • 2% Vlamingen leeft in een huishouden in ernstige materiële deprivatie

  In 2019 leefde 2% van de Vlamingen in een huishouden in ernstige materiële deprivatie.

  Dat komt overeen met ongeveer 130.000 personen. Het gaat om huishoudens die een aantal basisitems moeten missen of een aantal zaken niet kunnen doen omwille van financiële redenen.

  De EU-SILC-enquête waarop deze cijfers gebaseerd zijn, werd recent ingrijpend vernieuwd. Daardoor is voorzichtigheid geboden bij het maken van vergelijkingen met de resultaten van voorgaande jaren. Wel kan gesteld worden dat het aandeel ernstig gedepriveerden sinds 2004 nagenoeg steeds schommelt tussen 2% en 3% van de Vlaamse bevolking.

 • Materiële deprivatie hoogst bij werklozen

  Uit de cijfers van 2019 blijkt dat de verschillen in materiële deprivatie naar geslacht en leeftijd beperkt blijven. Opgedeeld naar huishoudtype lag het aandeel in 2019 het hoogst bij personen in eenoudergezinnen (7%) en eenpersoonshuishoudens (4%).

  Naar activiteitenstatus is het hoogste aandeel met ernstige materiële deprivatie te vinden bij werklozen (16%). De materiële deprivatie lag in 2019 ook veel hoger bij huurders (8%) dan bij eigenaars (0%).

  Naar opleidingsniveau blijven de verschillen beperkt. Maar het aandeel in ernstige materiële deprivatie verschilt wel naar geboorteland. De personen geboren in België kennen het laagste percentage (1%), de personen geboren buiten de EU het hoogste percentage (7%).

 • Ernstige materiële deprivatie hoogst in provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen

  Het aandeel personen in ernstige materiële deprivatie lag in 2019 het hoogst in de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen (telkens 3%) en het laagst in de provincies West-Vlaanderen en Limburg (telkens lager dan 1%).

 • Ernstige materiële deprivatie in Vlaanderen blijft in Belgisch en Europees perspectief beperkt

  Er zijn in Vlaanderen relatief gezien minder personen in ernstige materiële deprivatie dan in de andere Belgische gewesten. In het Waalse Gewest ging het in 2019 om 7% van de bevolking, in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest om 11%. In België in zijn geheel lag dat aandeel op 4%.

  Het aandeel personen in ernstige materiële deprivatie lag in 2019 in de 28 landen van de Europese Unie (EU28) op 6% van de bevolking. Luxemburg (1%), Zweden (2%) en Finland (2%) kenden de laagste materiële deprivatie. In Bulgarije (20%) lag dat aandeel het hoogst, gevolgd door Griekenland (16%) en Roemenië (15%).

Bronnen

Statbel: EU-SILC-survey

Eurostat: Database

Definities

Ernstige materiële deprivatie: een huishouden leeft in ernstige materiële deprivatie als het minstens 4 van de volgende 9 items mist of niet kan doen omwille van financiële redenen: 
- 1 week vakantie buitenshuis per jaar
- een maaltijd met vis, vlees, kip of vegetarisch alternatief om de 2 dagen
- een wasmachine
- een kleuren-tv
- een telefoon/GSM
- een auto
- de rekeningen voor huur, hypotheek, nutsvoorzieningen of andere aankopen kunnen betalen
- het huis degelijk kunnen verwarmen
- een beperkte onverwachte financiële uitgave (1.100 euro) kunnen doen

Publicatiedatum

20 oktober 2020

Volgende update

oktober 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies