Bevolking naar burgerlijke staat

 • Percentage gehuwde volwassenen net onder de helft

  Begin 2020 was bijna de helft van de volwassen bevolking in het Vlaamse Gewest gehuwd (in een eerste of een volgend huwelijk). Gescheiden personen en verweduwde personen (weduwnaars en weduwes) maakten respectievelijk 11% en 7% uit van de volwassen bevolking. 1 op de 3 volwassenen was ongehuwd.

  Sinds 2000 is het percentage gehuwde volwassenen gestaag gedaald. Door een uitstel en/of afstel van een (eerste of volgend) huwelijk in de voorbije decennia is het percentage ongehuwde volwassenen toegenomen. 

  De toename van het aantal echtscheidingen sinds de jaren 1970 leidde tot een beperkte toename van het percentage volwassenen dat gescheiden blijft.

  De toegenomen levensverwachting bracht een lichte daling van het percentage verweduwde personen met zich mee.

 • Meer gescheiden en verweduwde vrouwen dan mannen

  Begin 2020 waren er onder de volwassen ongehuwden meer mannen dan vrouwen. Onder de gescheiden personen waren er meer vrouwen dan mannen. Er waren veel meer weduwen dan weduwnaars.

 • Gescheiden personen zijn vooral vijftigers

  Begin 2020 was bijna 1 op de 4 ongehuwde volwassenen een dertiger.

  De grootste groep uit de echt gescheiden personen waren vijftigers. Maar ook oudere personen behoorden tot de groep gescheiden personen. Dit is een gevolg van een echtscheiding op latere leeftijd en/of van de keuze om niet opnieuw te huwen.

  De grootste groep weduwnaars en weduwen waren tachtigers.

 • 1 op 3 ongehuwde volwassenen woont samen met een partner

  Begin 2020 woonde ruim 1 op de 3 ongehuwde volwassenen bij hun ouder(s) en woonde 1 op de 3 samen met hun partner.

  Ruim 4 op de 10 gescheiden personen woonden alleen, 3 op de 10 gescheiden personen woonden samen met hun partner.

  2 op de 3 verweduwde personen woonden alleen.

 • Keuze voor huwelijk niet overal in Vlaanderen even sterk

  Begin 2020 waren 2 op de 3 volwassenen gehuwd of ooit gehuwd geweest (gehuwd of hertrouwd, gescheiden of verweduwd). 

  In West-Vlaanderen en Limburg lag het aandeel ooit-gehuwden hoger dan gemiddeld (70%). In een aantal kustgemeenten was 3 op de 4 volwassenen ooit-gehuwd. In Leuven en Gent was de helft van de volwassenen ooit-gehuwd. Deze verschillen hangen onder meer samen met de leeftijd van de inwoners.

 • Meer gehuwden in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  Het Vlaamse Gewest onderscheidde zich begin 2020 van de andere gewesten door een hoger percentage gehuwden en een lager percentage ongehuwde volwassenen.

  In het Waalse Gewest was het percentage gescheiden personen iets hoger dan in de andere gewesten. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest waren er minder verweduwden. 

Publicatiedatum

14 juli 2020

Volgende update

juli 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies