Bevolking naar burgerlijke staat

 • Percentage gehuwde volwassenen net onder de helft

  Begin 2021 was bijna de helft van de volwassen bevolking in het Vlaamse Gewest gehuwd (in een eerste of een volgend huwelijk). Gescheiden personen en verweduwde personen (weduwnaars en weduwes) maakten respectievelijk 11% en 7% uit van de volwassen bevolking. 1 op de 3 volwassenen was ongehuwd.

  Sinds 2000 daalt het percentage gehuwde volwassenen gestaag. Door een uitstel en/of afstel van een (eerste of volgend) huwelijk in de voorbije decennia neemt het percentage ongehuwde volwassenen toe. 

  De toename van het aantal echtscheidingen sinds de jaren  1970 leidde tot een beperkte toename van het percentage volwassenen dat gescheiden is of blijft.

  De toenemende levensverwachting brengt een lichte daling van het percentage verweduwde personen met zich mee.

 • Meer gescheiden en verweduwde vrouwen dan mannen

  Begin 2021 waren er onder de volwassen ongehuwden meer mannen dan vrouwen. Onder de gescheiden personen waren er meer vrouwen dan mannen. Er waren veel meer weduwen dan weduwnaars.

 • Gescheiden personen zijn vooral vijftigers

  Begin 2021 was bijna 1 op de 4 ongehuwde volwassenen een dertiger.

  De grootste groep uit de echt gescheiden personen waren vijftigers. Maar ook oudere personen behoorden tot de groep gescheiden personen. Dit is een gevolg van een echtscheiding op latere leeftijd en/of van de keuze om niet opnieuw te huwen.

  De grootste groep weduwnaars en weduwen waren tachtigers.

 • 1 op 3 ongehuwde volwassenen woont samen met een partner

  Begin 2021 woonde 1 op de 3 ongehuwde volwassenen bij hun ouder(s) en woonde 1 op de 3 samen met hun partner.

  Ruim 4 op de 10 gescheiden personen woonden alleen, 3 op de 10 gescheiden personen woonden samen met hun partner.

  Ruim 2 op de 3 verweduwde personen woonden alleen.

 • Keuze voor huwelijk niet overal in Vlaanderen even sterk

  Begin 2021 waren 2 op de 3 volwassenen ooit gehuwd (gehuwd of hertrouwd, gescheiden of verweduwd).

  In de provincies West-Vlaanderen en Limburg lag het aandeel ooit-gehuwden iets hoger dan gemiddeld (69%). In een aantal kustgemeenten waren 3 op de 4 volwassenen ooit-gehuwd. In Leuven en Gent was de helft van de volwassenen ooit-gehuwd. Deze verschillen hangen onder meer samen met de leeftijd van de inwoners.

 • Meer gehuwden in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  Het Vlaamse Gewest onderscheidde zich begin 2021 van de andere gewesten door een hoger percentage gehuwden en door een lager percentage ongehuwde volwassenen.

  In het Waalse Gewest was het percentage gescheiden personen iets hoger dan in de andere gewesten. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest waren er minder verweduwden. Dit hangt deels samen met de uiteenlopende leeftijdsopbouw van de inwoners in de gewesten.

Definities

Ongehuwd: nog nooit gehuwd of nog geen documenten ter staving van de burgerlijke staat voorgelegd.

Gehuwd: gehuwd of gescheiden van tafel en bed (in eerste of volgende huwelijk).

Gescheiden: wettelijk uit de echt gescheiden (van eerste of volgende huwelijk) en (nog) niet opnieuw gehuwd.

Verweduwd: weduwnaars en weduwen (van eerste of volgende huwelijk) die (nog) niet opnieuw gehuwd zijn.

Ooit-gehuwd: gehuwd of hertrouwd, gescheiden of verweduwd.

Publicatiedatum

7 juli 2021

Volgende update

juli 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies