Bevolking naar leeftijd en geslacht

 • Vlaamse leeftijdspiramide heeft zware top en smalle basis

  De bevolkingspiramide van het Vlaamse Gewest vertoonde in 2020 het karakteristieke profiel van een verouderde bevolking: een zware top en een smalle basis.

  De groep van 55-59-jarigen is de grootste leeftijdsgroep in de wettelijke bevolking. Het betreft hier mannen en vrouwen geboren tussen 1960 en 1964, de topjaren van de babyboom.

  De leeftijdsgroep van honderdjarigen aan de top telt bijna 1.000 leden. De bredere leeftijdsgroep van 85-plussers staat voor 3,2% van de totale bevolking.

  De leeftijdsgroep van min-5-jarigen aan de basis is opvallend kleiner dan de leeftijdsgroep van 5-9-jarigen. Die krimp verwijst naar het dalend aantal geboorten in recente jaren.

  Globaal zijn er in het Vlaamse Gewest meer vrouwen dan mannen: 102 vrouwen tegen 100 mannen. Bij de oudere bevolking is het overwicht van vrouwen veel groter. Er zijn 121 vrouwen tegen 100 onder 65-plussers, 187 vrouwen tegen 100 mannen onder 85-plussers en 505 vrouwen tegen 100 mannen onder de honderdjarigen.

 • Vlaamse bevolking vergrijst: 1 op 5 is 65-plusser

  Sinds 2000 nam het aandeel van de bevolking van 65 jaar of ouder toe: van 17% in 2000 over 18% in 2010 naar 20% in 2020. Het aandeel jonger dan 18 jaar daalde van 21% in 2000 naar 19% in 2020. Ook het aandeel van de brede middengroep tussen 18 en 64 jaar daalde: van 63% in 2000 naar 60% in 2020. 

  De leeftijdsgroep van '18-24-jarigen' (potentiële instroom van 'jongvolwassenen' op de arbeidsmarkt) is tegenwoordig merkbaar kleiner dan de leeftijdsgroep van '58-64-jarigen' (potentiële uitstroom van 'senioren' op de arbeidsmarkt). In 2020 staan 82 jongvolwassenen tegenover 100 senioren, in 2000 waren dat nog 116 jongvolwassenen tegenover 100 senioren.

 • In meeste kustgemeenten is kwart van bevolking 65-plusser

  In 7 op de 10 gemeenten van het Vlaamse Gewest ligt het aandeel 65-plussers in de totale bevolking in 2020 tussen 18% en 22%. In 2 op de 10 gemeenten ligt dat aandeel van ouderen in de bevolking nog hoger.

  In 8 van de 10 kustgemeenten maken 65-plussers een kwart van de bevolking uit. Dat is ook het geval in Herstappe, Horebeke, Sint-Martens-Latem en Aartselaar. Het aandeel 65-plussers ligt het laagst in Spiere-Helkijn, Machelen en Vilvoorde, met minder dan 16% 65-plussers in hun bevolking.

  In het algemeen kleurt de bevolking wat grijzer in de provincie West-Vlaanderen, in de Vlaamse Ardennen, in zuidelijk Vlaams-Brabant en delen van Limburg, alsook in gemeenten aan de oostzijde van de stad Antwerpen.

  In de grote centrumsteden Antwerpen, Gent, Leuven en Mechelen is het aandeel ouderen relatief beperkt (minder dan 18% 65-plussers in de bevolking).

 • Vlaams Gewest voor aandeel 65-plussers op het EU-gemiddelde, voor 85-plussers er boven

  Het aandeel 65-plussers binnen de gewoonlijk verblijvende bevolking in het Vlaamse Gewest lag in 2019 dicht bij het gemiddelde voor de EU28 (20%). Daarmee scoort België (19%) ook lager in dit opzicht, met de 19de plaats onder de Europese lidstaten. Het hoogste aandeel 65-plussers is te vinden in Italië (23%), het laagste in Ierland (14%).

  Het aandeel 85-plussers binnen de gewoonlijk verblijvende bevolking lag in 2019 in het Vlaamse Gewest op 3,1%, iets boven het gemiddelde voor de EU28 (2,8%). Ook in dit opzicht torent het Vlaamse Gewest boven de beide overige gewesten uit. België (2,9%) bekleedt een 6de plaats onder de Europese lidstaten. Het hoogste aandeel 85-plussers is voor Italië (3,6%), het laagste voor Slovakije (1,5%).

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: Structuur van de bevolking
Statbel: Bevolking
Eurostat: Database

Definities

Gewoonlijk verblijvende bevolking: de bevolking die haar gewone verblijfplaats heeft in het land zoals gepubliceerd door het Europese statistiekbureau Eurostat. Personen ingeschreven in het wachtregister voor asielzoekers (tegenwoordig verzoekers om internationale bescherming) worden hierin deels meegeteld (naargelang de verblijfsduur).
Wettelijke bevolking: de in het Rijksregister ingeschreven bevolking zoals gepubliceerd door het Belgische statistiekbureau Statbel. Het gaat om inwoners met een recht op permanent verblijf of vestiging in België of met een recht op tijdelijk verblijf in het land (>3 maanden). De personen ingeschreven in het wachtregister voor asielzoekers (tegenwoordig verzoekers om internationale bescherming) worden hierin niet meegeteld.

Publicatiedatum

14 juli 2020

Volgende update

juli 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies