Bevolking naar nationaliteit

 • Bijna 1 op 10 heeft buitenlandse nationaliteit

  Begin 2021 woonden er in het Vlaamse Gewest iets meer dan 6.019.000 personen met een Belgische nationaliteit en bijna 634.000 personen met een buitenlandse nationaliteit. Het aandeel buitenlanders lag daarmee op 9,5% van de totale bevolking. In 2000 ging het om 4,9% van de bevolking.

  Ruim 6 op de 10 buitenlanders hebben een nationaliteit van één van de 27 lidstaten van de Europese Unie. 

 • Nederlanders grootste buitenlandse nationaliteitsgroep

  De grootste buitenlandse nationaliteitsgroep zijn de Nederlanders. Begin 2021 ging het om ruim 145.000 personen, wat overeenkomt met 23% van het totaal aantal buitenlanders. Daarna volgen de Roemenen, Polen, Marokkanen, Bulgaren, Italianen, Spanjaarden en Fransen. De Turken en Portugezen vervolledigen de top 10.  

 • Stijging tussen 2000 en 2021 relatief gezien grootst bij nieuwe EU-lidstaten

  Algemeen genomen verdubbelde het aantal personen met een buitenlandse nationaliteit in Vlaanderen tussen 2000 en 2021. Die stijging was relatief gezien het grootst bij de groep personen met een nationaliteit van de EU13-landen, de nieuwe lidstaten van de Europese Unie (toegetreden sinds 2004). Ook bij de personen met een nationaliteit van buiten Europa, Turkije en de Maghreb (‘andere landen’) en bij de personen met een nationaliteit van de Europese landen buiten de EU lag die toename hoger dan gemiddeld. Daar staat tegenover dat het aantal personen met een Turkse nationaliteit en een nationaliteit van de Maghreb-landen tussen 2000 en 2021 is gedaald.

 • Meeste buitenlanders wonen in rand rond Brussel, grootsteden en grensstreek

  Het aandeel personen met een buitenlandse nationaliteit ligt het hoogst in de rand rond Brussel, in de grootsteden Antwerpen en Gent en in de grensstreek met Nederland in de provincies Antwerpen en Limburg. Ook de centrumsteden scoren relatief hoog.

  De nationaliteit van de buitenlanders verschilt van regio tot regio. Aan de grens met Nederland gaat het vooral om Nederlanders, in de rand rond Brussel om EU-burgers. De personen met een niet-EU-nationaliteit wonen hoofdzakelijk in Antwerpen, Gent en de centrumsteden. 

 • Aandeel buitenlanders in Vlaams Gewest iets boven EU-gemiddelde

  Het aandeel personen met een buitenlandse nationaliteit lag in 2020 in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (35%) en het Waalse Gewest (10%) hoger dan in het Vlaamse Gewest (9%). In België in zijn geheel ging het om 13% van de totale bevolking. 

  In de hele Europese Unie had in 2020 8% van de bevolking een buitenlandse nationaliteit. Cijfers voor 2021 zijn nog niet beschikbaar voor de EU-landen. Luxemburg kent het hoogste aandeel buitenlanders. Bijna de helft van de Luxemburgse bevolking heeft een buitenlandse nationaliteit. 

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: Structuur van de bevolking
Statbel: Bevolking naar nationaliteit
Eurostat: Database

Definities

Centrumsteden: In het kader van haar stedenbeleid duidde de Vlaamse overheid 13 'centrumsteden' aan. Het gaat om Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout.

Buurlanden: Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg.

Europa niet-EU: Zwitserland, Noorwegen, Albanië, Wit-Rusland, Kosovo, Moldavië, Rusland, Bosnië, Oekraïne, Liechtenstein, Andorra, Monaco, San Marino, Macedonië, Verenigd Koninkrijk, IJsland, Servië en Montenegro. 

EU13-landen: Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slovakije, Hongarije, Slovenië, Bulgarije, Roemenië, Kroatië, Malta en Cyprus. 

Maghreb-landen: Marokko, Algerije, Tunesië, Libië en Mauritanië.

West- en  Noord-EU15-landen (zonder buurlanden): Ierland, Oostenrijk, Denemarken, Zweden en Finland.

Zuid-EU14-landen: Italië, Spanje, Portugal, Griekenland. 

Publicatiedatum

15 juli 2021

Volgende update

juli 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies