Bevolkingsvooruitzichten

 • Bijna 6,9 miljoen inwoners verwacht in 2028

  In 2028 verwachten de Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten 6.861.000 inwoners in het Vlaamse Gewest. Dat zijn er 5% meer dan in 2018. De bevolkingsgroei in de komende 10 jaar wordt lager ingeschat dan de groei tussen 2008 en 2018 (+6%). 
  Naar schatting zullen er in 2028 in het Vlaamse Gewest 2.954.000 huishoudens zijn. Dat is een stijging met 6% ten opzichte van 2018. De groei in huishoudens tussen 2008 en 2018 was 8%.

  De verwachte groei in het aantal huishoudens is dus sterker dan de bevolkingsgroei. De huishoudens worden dan ook gemiddeld kleiner. In 2018 bestaan huishoudens uit gemiddeld 2,32 personen, in 2028 zal dat gemiddeld 2,29 personen zijn. 

 • Aantal 65-plussers blijft toenemen

  Tussen 2018 en 2028 wordt een stijging van de bevolking ouder dan 65 jaar verwacht van 23%. Dat is een sterker groei dan in de voorbije 10 jaar (+19%). Hierdoor zal Vlaanderen in 2028 naar schatting 1.608.000 65-plussers tellen. 
  Terwijl in de voorbije 10 jaar het aantal 18- tot 64-jarigen met 3% toenam, zal deze groep in omvang dalen vanaf 2020. In 2028 zullen er in het Vlaamse Gewest ongeveer 3.911.000 18-64-jarigen zijn, zo’n 2% minder dan in 2018. 

  Er zullen naar schatting 1.304.000 jongeren onder de 18 jaar zijn in 2028. Dat zijn er 6% meer dan in 2018. De groei van de groep jongeren is hiermee iets sterker dan tussen 2008 en 2018 (+5%). 
  De sterkere stijging van het aantal 65-plussers ten opzichte van de andere leeftijdsgroepen zal leiden tot een toenemende verouderingsgraad: het huidige aandeel 65-plussers in de bevolking van 20% zal oplopen tot 23% in 2028.

 • Nagenoeg alle Vlaamse gemeenten blijven groeien

  In nagenoeg alle Vlaamse gemeenten wordt tussen 2018 en 2028 een groei van de bevolking verwacht. Slechts 8 van de 308 gemeenten zullen naar verwachting een negatieve groei kennen. De meeste gemeenten met een zwakke of negatieve groei liggen in de provincies West-Vlaanderen en Limburg. De meeste gemeenten met een zeer sterke groei bevinden zich in Vlaams-Brabant. 

 • Vlaamse bevolking zal sneller groeien dan Europees gemiddelde

  Voor een vergelijking tussen de gewesten worden de vooruitzichten van het Federaal Planbureau gebruikt. Daarbij wordt dezelfde methodologie gebruikt voor de 3 gewesten. Tussen 2018 en 2028 wordt in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest een bevolkingsgroei verwacht meer dan 5%, in het Vlaamse Gewest van minder dan 5% en in het Waalse Gewest van 4%. 
  In 11 landen uit de Europese Unie voorziet Eurostat in de komende 10 jaar een daling van de bevolking, gaande van -0,5% in Estland tot -12% in Litouwen. Groeilanden variëren tussen +0,5% (Slovakije) en +10% (Zweden). Een uitschieter is Luxemburg met een verwachte groei van 21%. België bevindt zich met +6% bij de gematigde groeiers.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen:
Bevolkingsvooruitzichten
Huishoudensvooruitzichten

Federaal Planbureau: Bevolkingsvooruitzichten
Statbel: Bevolking
Eurostat: Database
 

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

april 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies