Bladontwikkeling eik en beuk

  • Significante vervroeging van groeiseizoen eik

    Het uitlopen van bomen start vroeger in warme jaren dan in koude jaren. Bladontwikkeling bij eik begint in Vlaanderen doorgaans half april. In jaren met een warm voorjaar, zoals 2007 en 2014, was dat een week vroeger. In jaren met een kouder voorjaar, zoals 2006 en 2013, was dat eind april tot begin mei. Ondanks de grote jaarlijkse schommelingen in voorjaarstemperatuur wijzen de metingen van 2003 tot 2021 algemeen genomen op een significante vervroeging van het groeiseizoen van eik door de klimaatverandering. 

  • Ook vervroeging van groeiseizoen beuk, maar beuk sneller volledig in blad dan eik

    Het beeld voor beuk is vrij gelijkaardig aan dat van eik voor wat het tijdstip van het begin van de bladontwikkeling betreft, maar de overgang van begin bladontwikkeling tot volledig ontplooid blad gaat sneller bij beuk dan bij eik. Bij beuk valt op dat de bladontwikkeling sterk versnelt onder invloed van een warme aprilmaand, zoals in 2007, 2014 en 2018. Beuk voleindigde de bladontvouwing het traagst in jaren met een gemiddeld koudere maand april. Maar net als bij eik wijzen de metingen op een significante vervroeging van het groeiseizoen door de verdere opwarming.

Bronnen

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Bladontwikkeling eik en beuk 

Publicatiedatum

9 september 2021

Volgende update

september 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies