Blootstelling aan fijn stof

 • 59% van inwoners blootgesteld aan te veel PM2,5 op jaarbasis

  In 2020 woonde 59% van de bevolking in het Vlaamse Gewest in een gebied waar de jaaradvieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO-2005) voor fijn stof deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer (PM2,5)  overschreden werd. De WGO (2005) hanteert in dit verband als jaaradvieswaarde een jaargemiddelde concentratie van maximaal 10 microgram per kubieke meter (µg/m³). 

  Op lange termijn is er een duidelijke daling van het aandeel van de bevolking dat blootgesteld wordt aan te hoge concentraties fijn stof. Het aandeel mensen dat woonde in een gebied dat voldoet aan de  WGO-jaaradvieswaarde voor PM2,5 is, na een lichte stijging sinds 2014, in 2020 sterk toegenomen.

 • 99,9% van inwoners blootgesteld aan te veel PM2,5 op dagbasis

  Hoewel het aantal dagen met PM2,5-concentraties boven 25 µg/m³ in dalende lijn gaat, woonden in 2020 bijna alle inwoners van het Vlaamse Gewest in een gebied waar de WGO-dagadvieswaarde werd overschreden. De WGO (2005) hanteert als dagadvieswaarde maximaal 3 dagen per jaar een daggemiddelde hoger dan 25 µg/m³. In 2020 woonde slechts 0,1% van de bevolking op een locatie waar deze drempel niet overschreden werd.

 • 21,4% van inwoners blootgesteld aan te veel PM10 op jaarbasis

  Het aandeel mensen dat woont in een regio waar de concentraties voldoen aan de WGO-jaaradvieswaarde voor PM10 stijgt. De WGO (2005) hanteert als jaaradvieswaarde een jaargemiddelde concentratie van maximaal 20 µg/m³. In 2020 woonde bijna 80% van de bevolking in een gebied waar de jaaradvieswaarde voor PM10 gerespecteerd werd.

 • 31,6% van inwoners blootgesteld aan te veel PM10 op dagbasis

  Ook met betrekking tot de WGO-dagadvieswaarde voor fijn stof deeltjes van kleiner dan 10 micrometer (PM10) is de evolutie positief. De WGO (2005) hanteert hier een dagadvieswaarde van maximaal 3 dagen per jaar een daggemiddelde > 50 µg/m³. Toch werd in 2020 nog 31,6% van de bevolking gedurende meer dan 3 dagen blootgesteld aan daggemiddelde PM10-concentraties boven 50 µg/m³.

Bronnen

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Blootstelling fijn stof

Definities

WGO (2005): de uitstoot van schadelijke stoffen bedreigt de gezondheid meer dan eerder was gedacht. Hierdoor stelde de Wereldgezondheidsorganisatie op 22 september 2021 nieuwe advieswaarden voor die voor verschillende stoffen strenger zijn dan de WGO (2005) advieswaarden waaraan nu werd getoetst. Bij de rapportering over de cijfers van het jaar 2021 zal VMM deze cijfers toetsen aan de nieuwe WGO (2021) advieswaarden.

Publicatiedatum

28 september 2021

Volgende update

september 2022

Meer cijfers

Contact