Bruto binnenlands product per inwoner

 • Bruto binnenlands product per inwoner daalt in 2020

  Het bruto binnenlands product (bbp) per inwoner wordt voor het Vlaamse Gewest in 2020 geraamd op 34.200 euro koopkrachtstandaard (KKS).

  Het bbp per inwoner verloopt doorgaans in stijgende lijn. De Covid-19-crisis met een hele reeks beperkende maatregelen zorgt echter voor een ongeziene terugval van de economische activiteit in 2020. Het bbp per inwoner daalt dan ook met 10% dit jaar. Tegenover 2003 ligt het bbp per inwoner in 2020 daarentegen nog steeds 32% hoger.

 • Pendelbewegingen hebben sterke invloed op bbp van gewesten

  Binnen België heeft het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest het hoogste bbp per inwoner (59.500 euro KKS in 2020), vooral wegens de vestiging van belangrijke administratieve en bedrijfszetels. Dan volgt het Vlaamse Gewest (34.200 euro KKS). Het bbp per inwoner ligt het laagst in het Waalse Gewest (24.400 euro KKS). België heeft een bbp van 36.600 euro KKS per inwoner.

  In België pendelen veel Vlamingen en Walen naar het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Ze dragen zo bij tot het Brusselse bbp, maar nemen hun inkomen mee naar hun woonplaats. In tegenstelling tot vele andere landen gebeurt de pendel in België veel vaker tussen de verschillende gewesten. Dat komt omdat het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest geografisch gezien relatief klein is in vergelijking met andere hoofdstedelijke regio’s.

  Door de arbeid van pendelaars toe te rekenen aan hun woonplaats wordt een meer realistisch beeld bekomen in vergelijking met andere landen. Het bbp dat rekening houdt met pendelbewegingen komt in het Vlaamse Gewest op 36.600 euro KKS in 2020, of 7% hoger dan in de klassieke berekening zonder pendel. Voor het Waalse Gewest is dat zelfs 14% hoger. Dat gaat ten koste van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Het bbp per inwoner na pendel ligt daar 39% lager.

 • Vlaams bbp per inwoner bij betere helft van Europese Unie

  Het bbp per inwoner (zonder pendelbewegingen in rekening te brengen) is in het Vlaamse Gewest in 2020 hoger dan gemiddeld in de Europese Unie (EU27: 29.700 euro KKS). De toplanden zijn Luxemburg (77.600 euro KKS) en Ierland (57.400 euro KKS). Zij scoren zeer hoog omwille van de vestiging van belangrijke administratieve en bedrijfszetels.

  Het Vlaamse Gewest heeft een lager bbp per inwoner dan de buurlanden Nederland of Duitsland, maar hoger dan Frankrijk. Bulgarije is hekkensluiter met 15.700 euro KKS, een vijfde van dat in Luxemburg.

  Alle landen kennen een daling van hun bbp per inwoner in 2020.

Bronnen

FPB, SV, IWEPS, BISA: Regionale economische vooruitzichten
Instituut voor de Nationale Rekeningen: Regionale rekeningen
Europese Commissie: Ameco

Definities

Bruto binnenlands product: de marktwaarde van de finale goederen en diensten die in een land of regio worden verkocht op één jaar tijd.
Koopkrachtstandaard: door een monetaire grootheid in euro koopkrachtstandaard (KKS) uit te drukken is een correcte internationale vergelijking mogelijk. Er bestaan immers prijsverschillen voor dezelfde goederen en diensten tussen landen.

Publicatiedatum

23 juli 2020

Volgende update

juli 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies