Bruto toegevoegde waarde

  • Bruto toegevoegde waarde nam bijna onafgebroken toe tussen 2003 en 2019

    De bruto toegevoegde waarde van het Vlaamse Gewest kwam in 2019 op 249 miljard euro.

    Op 2009 na nam de bruto toegevoegde waarde vanaf 2003 elk jaar toe (in lopende prijzen). Tussen 2004 en 2008 was de stijging het sterkst. Dat waren dan ook jaren van goede economische conjunctuur. In 2009 greep de financieel-economische crisis om zich heen. De bruto toegevoegde waarde kende dat jaar een terugval. Maar in 2010 en 2011 was er sprake van een herstel. De groeicijfers waren in 2013 en 2014 opnieuw zwakker, door de schulden- en eurocrisis tussen 2011 en 2014. Vanaf 2015 was er weer sprake van een sterkere stijging.

  • Handel belangrijkste bedrijfstak in bruto toegevoegde waarde

    De handel is de belangrijkste bedrijfstak in de totale bruto toegevoegde waarde. In 2019 was de handel goed voor 32 miljard euro of 13% van de totale bruto toegevoegde waarde. In de top 5 zitten verder de sector van de hoofdkantoren en het bedrijfsadvies, het onroerend goed, de bouwnijverheid en het onderwijs. Samen waren ze in 2019 goed voor 45% van de totale Vlaamse bruto toegevoegde waarde.

    Tussen 2003 en 2019 nam het aandeel van de handel in de bruto toegevoegde waarde af van 14% naar 13%. Dit was ook het geval voor de chemie (van 4% naar 3%). Daar tegenover stond een stijging van het aandeel van de hoofdkantoren en adviesbureaus (van 7% naar 10%), de administratieve diensten (van 4% naar 6%), de informaticadiensten (van 1% naar 3%), de maatschappelijke diensten (van 2% naar 3%) en de farmacie (van 1% naar 2%).

Bronnen

Instituut voor de Nationale Rekeningen: Regionale rekeningen

Definities

Bruto toegevoegde waarde: het verschil tussen de marktwaarde van de goederen en diensten die in 1 jaar zijn geproduceerd en de marktwaarde van de in het productieproces verbruikte intermediaire goederen en diensten.
Lopende of nominale prijzen: prijzen van het betrokken jaar, niet gecorrigeerd voor de inflatie. 

Publicatiedatum

25 maart 2021

Volgende update

maart 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies