Burgers die nooit internet gebruikten

 • 6% van de Vlamingen heeft nog nooit internet gebruikt

  In 2019 had 6% van de Vlamingen van 16 tot 74 jaar nog nooit internet gebruikt. Het aandeel van de bevolking dat nog nooit internet gebruikte, neemt af over de tijd.

 • Ouderen, laaggeschoolden en mensen met laag inkomen hebben vaker nog nooit internet gebruikt

  Het aandeel burgers dat nog nooit internet gebruikte, stijgt met de leeftijd en daalt met de opleiding en het inkomen. Naar geslacht en geboorteland zijn er geen duidelijke verschillen.

  Van de jongeren van 16 tot 24 jaar had in 2019 iedereen internet gebruikt. Bij de 25- tot 54-jarigen gebruikte 2% nooit internet, bij de personen van 55 tot 74 jaar 15%.

  Bij de laaggeschoolden gebruikte 17% nog nooit internet, bij de hooggeschoolden 1%.

  Bij de laagste inkomensgroep (tot 1.200 euro) had 24% nog nooit internet gebruikt. Bij de huishoudens met een inkomen van minstens 3.000 euro is dat 2%.

 • Aandeel Vlamingen dat nooit internet gebruikte lager dan EU-gemiddelde

  In het Vlaamse Gewest en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest gebruikte in 2019 6% van de burgers van 16 tot 74 jaar nog nooit internet. In het Waalse Gewest is dat 9%.

  Het Vlaamse Gewest doet het beter dan het EU28-gemiddelde (9%). In Denemarken, Nederland en Zweden ligt het aandeel burgers dat nooit internet gebruikte het laagst (2%).

Publicatiedatum

30 april 2020

Volgende update

april 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies