Consumptie land- en tuinbouwproducten

 • Vlaming besteedt 12,5% van huishoudbudget aan voeding

   

  In 2018 besteedden de inwoners van het Vlaamse Gewest gemiddeld 12,5% van het beschikbare huishoudbudget aan voedingswaren. Dat komt overeen met 2.036 euro aan voeding per jaar per inwoner.

  Dit aandeel lag in 2018 iets hoger dan de voorgaande jaren.

 • Bijna kwart van voedingsbudget gaat naar vlees

   

  Bijna een kwart van de uitgaven aan voeding wordt besteed aan aankopen van vlees. Gemiddeld spendeerde de Vlaming in 2018 459 euro per jaar aan vlees. De tweede grootste uitgavepost zijn brood en graanproducten, goed voor gemiddeld 371 euro per jaar. Dan volgen melk, kaas en eieren (252 euro) en groenten (250 euro). Aan fruit gaf de Vlaming in 2018 gemiddeld 203 euro uit.

 • Jongeren geven minder uit aan voeding dan 60-plussers

   

  De jongste leeftijdsgroepen geven beduidend minder uit aan voeding dan de oudere groepen. Alleenstaanden en koppels zonder kinderen geven per persoon meer uit aan voeding dan huishoudens met kinderen. Gepensioneerden geven veel meer uit dan gemiddeld, werklozen minder dan gemiddeld

 • Hogere inkomens spenderen beduidend meer aan voeding dan gemiddeld

  Het gemiddelde Vlaamse huishouden spendeerde in 2018 iets meer dan 4.600 euro per jaar aan voedingswaren. Hierbij is er sprake van een groot verschil tussen de inkomensklassen. De 25% laagste inkomens (laagste inkomenskwartielspendeerden 2.827 euro aan voedingswaren, de 25% hoogste inkomens 6.833 euro. Het voedingsbudget van de hoogste inkomens ligt daarmee 2,4 keer hoger dan dat van de laagste.

 • Voedingsuitgaven in Vlaams Gewest hoger dan in andere gewesten

   

  Gemiddeld spendeerde de Belg in 2018 2.000 euro per jaar aan voedingswaren. Binnen België geven de inwoners van het Vlaamse Gewest het meest uit aan voedingswaren. Inwoners van het Waalse Gewest geven 82 euro minder uit aan voeding dan Vlamingen. De inwoners van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest spenderen 13 euro minder dan de Vlamingen.

Bronnen

Definities

Inkomenskwartiel: wanneer de bevolking volgens huishoudinkomen van laag naar hoog wordt gerangschikt, kan zij worden opgedeeld in 4 gelijke groepen of kwartielen. Het laagste kwartiel omvat dan de 25% laagste inkomens, het hoogste kwartiel de 25% hoogste inkomens.

Publicatiedatum

9 januari 2020

Volgende update

december 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies