Consumptie land- en tuinbouwproducten

 • 14,5% van huishoudbudget wordt besteed aan voeding

  In 2020 besteedden de inwoners van het Vlaamse Gewest gemiddeld 14,5% van het huishoudbudget aan voedingswaren. Dat komt overeen met 2.337 euro aan voeding per jaar per inwoner. 

  Dat aandeel lag in 2020 hoger dan in de voorgaande jaren. 

 • Bijna kwart van voedingsbudget gaat naar vlees

  Bijna een kwart van de uitgaven aan voeding wordt besteed aan aankopen van vlees. Gemiddeld spendeerde de Vlaming in 2020 530 euro per jaar aan vlees. De 2de grootste uitgavepost zijn brood en graanproducten, goed voor gemiddeld 409 euro per jaar. Dan volgen groenten (323 euro) en melk, kaas en eieren (284 euro). Aan fruit gaf men in 2020 gemiddeld 223 euro uit.

 • Jongeren geven minder uit aan voeding dan 60-plussers

  De jongste leeftijdsgroepen geven beduidend minder uit aan voeding dan de oudere groepen. Alleenstaanden en koppels zonder kinderen geven per persoon meer uit aan voeding dan huishoudens met kinderen. Gepensioneerden geven veel meer uit dan gemiddeld, werklozen en andere niet-actieven minder dan gemiddeld.

 • Hogere inkomens spenderen beduidend meer aan voeding dan gemiddeld

  Het gemiddelde huishouden spendeerde in 2020 iets meer dan 5.268 euro per jaar aan voedingswaren. Daarbij is er sprake van een groot verschil tussen de inkomensklassen. De 25% laagste inkomens (laagste inkomenskwartiel) spendeerden 3.431 euro aan voedingswaren, de 25% hoogste inkomens 7.217 euro. Het voedingsbudget van de hoogste inkomens ligt daarmee 2,1 keer hoger dan dat van de laagste.

 • Voedingsuitgaven in Vlaams Gewest hoger dan in andere gewesten

  Gemiddeld spendeerde de Belg in 2020 2.268 euro per jaar aan voedingswaren. Binnen België geven de inwoners van het Vlaamse Gewest het meest uit aan voedingswaren. Inwoners van het Waalse Gewest geven 170 euro minder uit aan voeding dan inwoners van het Vlaamse Gewest. De inwoners van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest spenderen 141 euro minder dan de inwoners van het Vlaamse Gewest.

Bronnen

Definities

Inkomenskwartiel: wanneer de bevolking volgens huishoudinkomen van laag naar hoog wordt gerangschikt, kan zij worden opgedeeld in 4 gelijke groepen of kwartielen. Het laagste kwartiel omvat dan de 25% laagste inkomens, het hoogste kwartiel de 25% hoogste inkomens.

Publicatiedatum

29 september 2021

Volgende update

december 2023

Meer cijfers

Contact

Vorige versies