Contact huisarts

 • 86% van inwoners gaat minstens 1 keer per jaar naar huisarts

  In 2018 had 86% van de inwoners van het Vlaamse Gewest in de afgelopen 12 maanden minstens 1 contact met de huisarts. Dit percentage is tussen 1997 en 2013 beperkt gedaald. Tussen 2013 en 2018 was er sprake van een toename. 

 • Vrouwen en ouderen hebben meer contact met huisarts

  Vrouwen hebben vaker dan mannen minstens 1 contact met de huisarts in de afgelopen 12 maanden.

  Van de jongeren en de volwassenen tot 44 jaar had minder dan 85% contact met de huisarts in het afgelopen jaar. Bij de 75-plussers gaat het om meer dan 95%.

  Voor wat betreft het percentage personen dat een contact had met de huisarts in het afgelopen jaar zijn er geen verschillen naar opleidingsniveau. 

 • Meer contact met huisarts in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  Het percentage personen dat jaarlijks minstens 1 keer contact had met de huisarts lag in 2018 in het Vlaamse Gewest hoger dan in de andere gewesten. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest lag het percentage het laagst. 

Bronnen

Sciensano: Gezondheidsenquête  

Publicatiedatum

6 oktober 2020

Volgende update

oktober 2023

Meer cijfers

Contact

Vorige versies