Deelname georganiseerd sportaanbod

  • Kwart van de Vlamingen actief betrokken bij een sportvereniging

    In 2018 was ongeveer 23% van de Vlamingen actief lid bij een sportvereniging en 2% bestuurslid. Het percentage actieve leden en bestuursleden schommelt wat doorheen de jaren maar blijf sinds 1999 vrij stabiel. Het aandeel dat nooit bij een sportclub betrokken was, zit in dalende lijn.

  • Mannen, jongeren en hoger opgeleiden vaker actief in sportvereniging

    Mannen zijn vaker actief in een sportvereniging dan vrouwen. Bij mannen is bijna 3 op de 10 actief lid en ongeveer 5% bestuurslid. Bij vrouwen is 2 op de 10 actief lid en 1% bestuurslid. Bij laagopgeleiden is iets meer dan 1 op de 10 actief lid en 2% bestuurslid. Bij universitairen loopt dit op tot ruim 3 op de 10 actieve leden en ongeveer 6% is bestuurslid. De jongste leeftijdscategorieën hebben het hoogste aantal actieve leden, terwijl de hoogste percentages bestuursleden bij de 35- tot 54-jarigen zitten. Naar gezinstype zijn het diegenen die nog bij de ouders wonen die het vaakst actief zijn in een sportvereniging.

  • Meeste sportlidmaatschappen in de centrumsteden en in de stedelijke rand

    Het lidmaatschap van een sportclub ligt het hoogst in de centrumsteden, de stedelijke rand en het overgangsgebied. In de grootsteden en de kleinere steden ligt het aandeel dat lid is van een sportclub wat lager.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: SCV-survey

Publicatiedatum

19 februari 2019

Volgende update

januari 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies