Digitale vaardigheden bij burgers

 • Bijna twee derde van de bevolking beschikt over digitale basisvaardigheden

  In 2019 beschikte 63% van de Vlamingen tussen 16 en 74 jaar over digitale basisvaardigheden. Dat wordt beoordeeld door na te gaan in hoeverre iemand online informatie kan verwerken, online kan communiceren, digitaal problemen kan oplossen en met software kan omgaan. Dat percentage blijft vrij constant sinds 2015.

  In 2019 bleven bij 26% van de Vlamingen de digitale vaardigheden beperkt tot de basis, bij 36% zijn de vaardigheden meer gevorderd. Daartegenover staat dat ruim een derde van de Vlamingen van 16 tot 74 jaar de nodige digitale basisvaardigheden mist (37%). Het gaat om de som van de personen die in de voorbije 3 maanden geen internet gebruikten (8%) en de personen die wel internet gebruikten maar lage of geen digitale vaardigheden (29%) hebben.

 • Informatie- en communicatievaardigheden goed ingeburgerd, probleemoplossing en softwaregebruik minder

  Meer dan 3 op 4 Vlamingen beschikten in 2019 over meer gevorderde vaardigheden op vlak het verwerken van online informatie en het online communiceren. Ongeveer 9 op 10 beschikten over basisvaardigheden op vlak van informatie (87%) en communicatie (91%).

  Bij het digitaal oplossen van problemen bezit 86% van de Vlamingen basisvaardigheden en 65% meer gevorderde vaardigheden. Het gaat daarbij onder meer om het installeren van software of het wijzigen van configuratieparameters en om toepassingen zoals internetbankieren, e-learning en e-commerce.

  Op vlak van het omgaan met software beschikt bijna twee derde van de Vlamingen over basisvaardigheden en 41% over meer gevorderde vaardigheden. Het gaat om het gebruik van een tekstverwerker, een rekenblad of om software om foto’s, videoclips of geluidsfragmenten te bewerken. Voor de meer gevorderde vaardigheden gaat het om het gebruik van elektronische presentaties of documenten met tekst, afbeeldingen, tabellen of grafieken, het schrijven van een computerprogramma of het gebruik van geavanceerde functies in een rekenblad.

 • 6 op 10 ouderen, laaggeschoolden en mensen met laag inkomen missen digitale basisvaardigheden

  Digitale vaardigheden nemen af met de leeftijd en toe met de scholingsgraad en het inkomen.

  Bij de 55- tot 74-jarigen had in 2019 58% van de mensen geen digitale basisvaardigheden (geen internetgebruik in de voorbije 3 maanden of geen of lage digitale vaardigheden), bij de laaggeschoolden is dat 62% en bij de mensen met een inkomen onder de 1.200 euro 69%.

  Ook naar geboorteland is er een verschil in digitale vaardigheden: 50% van de mensen geboren in een ander land mist digitale basisvaardigheden tegenover 37% van de personen geboren in België.

  Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen.

 • Aandeel Vlamingen met digitale basisvaardigheden hoger dan EU-gemiddelde

  In het Vlaamse Gewest (63%) bezat in 2019 een groter aandeel van de bevolking digitale basisvaardigheden (basis + gevorderd) dan in het Waalse Gewest (58%). In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest bezat 61% deze basisvaardigheden.

  Het aandeel Vlamingen met digitale basisvaardigheden ligt hoger dan het EU28-gemiddelde (58%). In onze buurlanden, uitgezonderd Frankrijk, en in de Scandinavische landen ligt het aandeel burgers met digitale basisvaardigheden hoger. In Nederland beschikt 80% van de burgers over digitale basisvaardigheden.

Publicatiedatum

30 april 2020

Volgende update

april 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies