Diploma’s in wiskunde, wetenschappen en technologische richtingen in het hoger onderwijs

  • 20% van uitgereikte diploma’s hoger onderwijs zijn diploma’s in wiskunde, wetenschappen en technologie

    In 2019 was 20% van het totaal aantal afgeleverde diploma’s in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap een diploma in het hoger onderwijs een diploma in wiskunde, wetenschappen of een  technologische richtingDat aandeel steeg met ongeveer 1 procentpunt tussen 2015 en 2019. 

    Het aandeel diploma’s in deze richtingen ligt hoger bij mannen dan bij vrouwen. In 2019 ging het om 35% van de diploma’s bij mannen en 8% van de diploma’s bij vrouwen. 

  • Vlaanderen scoort Europees laag voor diploma’s wiskunde, wetenschappen en technologie

    De Vlaamse Gemeenschap scoort met een aandeel van 20% diploma’s in wiskunde, wetenschappen en technologie in 2019 eerder laag in vergelijking met de landen van de Europese Unie (EU). De toplanden zijn Duitsland (37%), Oostenrijk (31%) en Roemenië (30%). Gemiddeld is goed een kwart van de diploma’s hoger onderwijs in de Europese Unie een diploma in wiskunde, wetenschappen of technologische richtingen. België situeert zich met 18% onder het Europese gemiddelde en lager dan de Vlaamse Gemeenschap. 

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: onderwijsstatistieken 

 Eurostat: database

Definities

Diploma’s in wiskunde, wetenschappen en technologische richtingen in het hoger onderwijs: diploma’s in de internationale bepaalde studiegebieden Science, Technology, Engineering and Mathematics (UNESCO – ISCED Fields of Education and Training 2013). Dat zijn richtingen die rechtstreeks aansluiten bij beroepen in technologisch-innovatieve richtingen.

Publicatiedatum

30 september 2021

Volgende update

september 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies