Echtscheidingen

 • Huwelijken vooral ontbonden door overlijden

  In 2018 werden in het Vlaamse Gewest bijna 11.000 huwelijken ontbonden door een echtscheiding. Er werden in datzelfde jaar ongeveer 25.000 huwelijken beëindigd doordat de echtgenoot of echtgenote overleed. Dit betekent dat  ongeveer 2 op de 3 huwelijksontbindingen het gevolg waren van een overlijden van een huwelijkspartner.

  Daarnaast werden in 2018 bijna 6.000 wettelijke samenwoningen ontbonden door een scheiding en bijna 600 door een overlijden van de partner. Er zijn geen cijfers voorhanden over het aantal het aantal feitelijke samenwoningen dat jaarlijks eindigt door een scheiding of een overlijden van de partner. (Echt)scheidingen en overlijdens van de partner komen voor in andere leeftijdsgroepen. 

  Tussen 2000 en 2008 schommelde het aantal echtscheidingen rond de 15.000. Sinds 2008 is het jaarlijkse aantal echtscheidingen gedaald. Dit hangt onder meer samen met het feit dat er in bepaalde leeftijdsgroepen minder gehuwden zijn. Het aantal huwelijken dat door het overlijden van een huwelijkspartner wordt beëindigd, schommelt al geruime tijd rond de 25.000 per jaar.

 • 6 op 10 echtscheidingen zijn ontbindingen van eerste huwelijken

  In het Vlaamse Gewest was het in 2018 bij 63% van de echtscheidingen voor beide partners de ontbinding van hun eerste huwelijk. Bij 28% van de echtscheidingen was minstens één partner reeds eerder gescheiden. Bij 11% van de echtscheidingen was het voor beide partners hun tweede echtscheiding.

  Eerste huwelijken die in 2018 door een echtscheiding werden ontbonden, hadden gemiddeld genomen 16,6 jaar geduurd. Tweede en volgende huwelijken die in 2018 werden ontbonden, hadden gemiddeld genomen 11,1 jaar geduurd. 

 • Dalende echtscheidingskans

  Enkel gehuwden kunnen uit de echt scheiden. De kans op een echtscheiding kan worden berekend voor alle gehuwde paren in een bepaald jaar. Het aantal echtscheidingen per 1.000 echtparen met partners van 18 tot 79 jaar geeft de echtscheidingskans aan.

  In 2018 hebben in het Vlaamse Gewest per 1.000 echtparen er bijna 9 hun huwelijk officieel beëindigd door een echtscheiding. In 2000 en 2010 lag de kans op een echtscheiding iets hoger.

 • Echtscheidingen steeds eerder in het huwelijk

  Het echtscheidingscijfer kan worden berekend voor alle huwelijken gesloten in een bepaald jaar.

  De huwelijken uit 1980 kunnen reeds 38 jaar worden gevolgd. Van deze huwelijken is 38 jaar na het huwelijk 34% ontbonden door een echtscheiding. De huwelijken uit 2000 kunnen al 18 jaar worden gevolgd. Van deze huwelijken is na 18 jaar 31% ontbonden. 

  Het percentage huwelijken dat werd ontbonden door een echtscheiding binnen de eerste 15 jaar na het huwelijk stijgt. Van de huwelijken gesloten in 1980 was er binnen de 15 jaar 18% ontbonden. Van de huwelijken gesloten in 2000 was er binnen diezelfde periode 28% ontbonden.

 • Echtscheidingskans niet overal even groot in Vlaanderen

  In 2018 zijn er in het Vlaamse Gewest per 1.000 echtparen met partners van 18 tot 79 jaar bijna 9 officieel uit de echt gescheiden. 

  De echtscheidingskans varieerde per arrondissement van 7 tot 11 per 1.000 echtparen. Een deel van deze variatie hangt samen met de leeftijdsopbouw van de inwoners in elk arrondissement, een deel met de schommelingen in het jaarlijkse aantal echtscheidingen.

 • Echtscheidingskans lager in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  In 2018 lag de echtscheidingskans iets hoger in het Waalse Gewest dan in het Vlaamse Gewest. De kans lag veel hoger in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, waar er per 1.000 echtparen 30 officieel hun huwelijk beëindigden.

Publicatiedatum

12 november 2019

Volgende update

november 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies