Echtscheidingen

 • Huwelijken vooral ontbonden door overlijden

  In 2019 werden in het Vlaamse Gewest 12.083 huwelijken ontbonden door een echtscheiding. Er werden in datzelfde jaar 24.511 huwelijken beëindigd doordat de echtgenoot of echtgenote overleed. Dit betekent dat ongeveer 2 op de 3 huwelijksontbindingen het gevolg waren van een overlijden van een huwelijkspartner.

  Daarnaast werden in 2019 6.000 wettelijke samenwoningen ontbonden door een scheiding en 500 door een overlijden van de partner. Er zijn geen cijfers voorhanden over het aantal feitelijke samenwoningen dat jaarlijks eindigt door een scheiding of een overlijden van de partner. (Echt)scheidingen en overlijdens van de partner komen in andere leeftijdsgroepen voor. 

  Tussen 2000 en 2008 schommelde het aantal echtscheidingen in het Vlaamse Gewest rond de 15.000. Sinds 2008 is het jaarlijkse aantal echtscheidingen gedaald. Dit komt onder meer omdat er in bepaalde leeftijdsgroepen minder gehuwden zijn.

  De stijging van het aantal echtscheidingen in 2019 hangt samen met een wijziging in de plaats van registratie van echtscheidingen van huwelijken die in het buitenland waren voltrokken. Tot maart 2019 gebeurde die registratie in Brussel, vanaf april 2019 gebeurde dat in de woonplaats van de personen die uit de echt scheiden.  Daardoor daalde in 2019 het aantal echtscheidingen sterk in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, maar steeg het in het Vlaamse en Waalse Gewest. Globaal genomen waren er in België in 2019 700 echtscheidingen minder dan in 2018.

  Het aantal huwelijken dat door het overlijden van een huwelijkspartner wordt beëindigd, schommelt in het Vlaamse Gewest al geruime tijd rond de 25.000 per jaar.

 • 6 op 10 echtscheidingen zijn ontbindingen van eerste huwelijken

  In het Vlaamse Gewest was het in 2019 bij 6 op de 10 echtscheidingen voor beide partners de ontbinding van hun eerste huwelijk. Bij bijna 3 op de 10 echtscheidingen was minstens 1 partner reeds eerder gescheiden. Bij 1 op de 10 echtscheidingen was het voor beide partners hun tweede echtscheiding.

  Eerste huwelijken die in 2019 door een echtscheiding werden ontbonden, hadden gemiddeld genomen 16,4 jaar geduurd. Tweede en volgende huwelijken hadden gemiddeld genomen 11,0 jaar geduurd. 

 • Echtscheidingskans onveranderd

  Enkel gehuwden kunnen uit de echt scheiden. De kans op een echtscheiding kan worden berekend voor alle gehuwde paren in een bepaald jaar. Het aantal echtscheidingen per 1.000 echtparen met partners van 18 tot 79 jaar geeft de echtscheidingskans aan.

  In 2019 hebben in het Vlaamse Gewest per 1.000 echtparen er bijna 10  hun huwelijk officieel beëindigd door een echtscheiding. In 2000 en 2010 lag de kans op een echtscheiding ongeveer even hoog.

 • Echtscheidingen steeds eerder in het huwelijk

  Het echtscheidingscijfer kan worden berekend voor alle huwelijken gesloten in een bepaald jaar. 

  De huwelijken uit 1980 kunnen reeds 39 jaar worden gevolgd. Van deze huwelijken is 39 jaar na het huwelijk 34% ontbonden door een echtscheiding. De huwelijken uit 2000 kunnen al 19 jaar worden gevolgd. Van deze huwelijken is na 19 jaar 32% ontbonden. 

  Het percentage huwelijken dat werd ontbonden door een echtscheiding binnen de eerste 15 jaar na het huwelijk stijgt. Van de huwelijken gesloten in 1980 was er binnen de 15 jaar 18% ontbonden. Van de huwelijken gesloten in 2000 was er binnen diezelfde periode 28% ontbonden.

 • Echtscheidingskans niet overal even groot in Vlaanderen

  In 2019 zijn er in het Vlaamse Gewest per 1.000 echtparen met partners van 18 tot 79 jaar 9,9 officieel uit de echt gescheiden. 

  De echtscheidingskans varieerde per arrondissement van 7,4 tot 11,6 per 1.000 echtparen. Een deel van deze variatie hangt samen met de leeftijdsopbouw van de inwoners in elk arrondissement, een deel met de schommelingen in het jaarlijkse aantal echtscheidingen.

 • Echtscheidingskans lager in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  In 2019 lag de echtscheidingskans in het Waalse Gewest iets hoger dan in het Vlaamse Gewest. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ligt – na de wijziging van de plaats van registratie van echtscheidingen van huwelijken die in het buitenland werden voltrokken – de kans op 16 per 1.000.

Bronnen

Statbel: Partnerschap

Publicatiedatum

10 november 2020

Volgende update

november 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies