Ecoscore personenwagenpark

 • Gemiddelde ecoscore wagenpark neemt jaarlijks toe

  In 2019 bedroeg de gemiddelde ecoscore van het Vlaamse wagenpark 62,2. Het gaat om een algemene score over de milieuvriendelijkheid van de personenwagens ingeschreven in het Vlaamse Gewest waarbij rekening gehouden wordt met de impact van de voertuigen op het broeikaseffect, de luchtkwaliteit en geluidshinder. Hoe hoger de score, hoe milieuvriendelijker de voertuigen.

  De gemiddelde ecoscore van het totale personenwagenpark steeg in de afgelopen jaren telkens met ongeveer 1 eenheid per jaar.

 • Dieselwagens hebben lagere ecoscore

  Het brandstoftype waarmee een personenwagen wordt aangedreven heeft een belangrijke impact op de ecoscore. Zo was in 2019 de gemiddelde ecoscore van het totale dieselwagenpark (57,2) lager dan die van het totale benzinewagenpark (66,4). Wagens met alternatieve aandrijvingen en brandstoffen noteren de hoogste gemiddelde ecoscores (75,6). Deze categorie van wagens heeft in 2019 een aandeel van 3,2 % in het totale wagenpark. Hun impact op de ecoscore voor het totale wagenpark is dus momenteel nog vrij beperkt.

 • Elektrische wagens halen hoogste ecoscore

  Ook binnen de categorie van alternatieve brandstoffen en aandrijvingen bestaan er nog aanzienlijke verschillen in ecoscore. Zo hadden in 2019 de elektrische voertuigen (84,3) en waterstofvoertuigen (79,0) de hoogste gemiddelde ecoscores. Bij diesel hybrides (62,1) en wagens aangedreven op LPG (60,9) liggen die gemiddelde ecoscores duidelijk lager.

 • Toename ecoscore bij nieuwe wagens valt bijna stil

  Nieuw ingeschreven wagens hebben een hogere gemiddelde ecoscore dan het gemiddelde voor het totale wagenpark. Het zijn meestal modernere en milieuvriendelijkere wagens. In 2019 ging het bij de nieuw ingeschreven wagens om een ecoscore van 68,8. Dat is 6,6 eenheden hoger dan het gemiddelde voor het totale wagenpark.

  Ook de gemiddelde ecoscore van de nieuw ingeschreven wagens neemt jaar na jaar toe, al is die stijging de laatste jaren wel minder sterk. De gemiddelde ecoscore van de nieuwe wagens kende in 2019 de kleinste stijging van de afgelopen jaren: met 68,6 lag die slechts 0,2 eenheden hoger dan in 2018.

 • Lagere ecoscore voor bedrijfs- en leasewagens

  De ecoscore verschilt naargelang het eigenaarschap van de wagen. Wie zelf voor een nieuwe wagen betaalt, kiest gemiddeld voor een milieuvriendelijkere wagen dan wie met een bedrijfs- of leasewagen rondrijdt. De gemiddelde ecoscore van nieuwe particuliere voertuigen (69,8) lag in 2019 hoger dan deze van nieuwe leasewagens (67,7) of niet-lease bedrijfswagens (67,9), al is het verschil wel kleiner geworden dan in voorgaande jaren.

Bronnen

Ecoscore is een samenwerking tussen de 3 gewesten, Vito en VUB. Het is Vito die de databank beheert. Departement Omgeving Vlaanderen produceert hieruit rapporten en figuren op Vlaams niveau.

Definities

Ecoscore: milieuscore voor voertuigen. Deze score geeft een indicatie van de globale milieuvriendelijkheid van een voertuig. Hiervoor worden verschillende schade-effecten mee in rekening gebracht: broeikaseffect, luchtkwaliteit (gezondheidseffecten en effecten op ecosystemen) en geluidshinder. De ecoscore wordt uitgedrukt in een waarde tussen 0 en 100. Hoe hoger de score, hoe milieuvriendelijker het voertuig.

Publicatiedatum

7 mei 2020

Volgende update

mei 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies