Ecoscore personenwagenpark

 • Gemiddelde ecoscore wagenpark neemt jaarlijks toe

  In 2020 bedroeg de gemiddelde ecoscore van het Vlaamse personenwagenpark 63,2. De gemiddelde ecoscore van het totale personenwagenpark steeg tijdens de afgelopen jaren vrij constant, met ongeveer 1 eenheid per jaar. Hoe hoger de ecoscore, hoe minder milieubelastend het wagenpark.

 • Dieselwagens hebben lagere ecoscore

  Het brandstoftype waarmee een personenwagen wordt aangedreven heeft een belangrijke impact op de ecoscore. Zo was in 2020 de gemiddelde ecoscore van het totale dieselwagenpark (57,8) lager dan die van het totale benzinewagenpark (67,0). Wagens met alternatieve aandrijvingen/brandstoffen noteren de hoogste gemiddelde ecoscores (76,5).

 • Elektrische wagens halen hoogste ecoscore

  Binnen de categorie van alternatieve brandstoffen en aandrijvingen zijn er ook nog aanzienlijke verschillen in ecoscore. Zo hadden in 2020 de elektrische voertuigen (84,4), waterstofvoertuigen (79,0) en voertuigen die rijden op aardgas/CNG (78,1) hoge gemiddelde ecoscores. Bij diesel hybrides (61,9) en wagens aangedreven op LPG (62,0) lagen die gemiddelde ecoscores duidelijk lager.

 • Ecoscore bij nieuwe wagens stijgt weer

  Nieuw ingeschreven wagens hebben een hogere gemiddelde ecoscore dan het gemiddelde voor het totale wagenpark. Het zijn meestal modernere en milieuvriendelijkere wagens. De gemiddelde ecoscore van de nieuwe wagens steeg in 2020 weer, na 3 jaar van relatieve stagnatie. In 2020 haalden de nieuwe wagens een gemiddelde ecoscore van 70,0.

  Ook de gemiddelde ecoscore van de nieuw ingeschreven wagens neemt jaar na jaar toe, al is die stijging de laatste jaren wel minder sterk. De gemiddelde ecoscore van de nieuwe wagens kende in 2019 de kleinste stijging van de afgelopen jaren: met 68,6 lag die slechts 0,2 eenheden hoger dan in 2018.

 • Lagere ecoscore voor bedrijfs- en leasewagens

  Ook het type eigenaar resulteert in verschillen in ecoscores. Wie zelf voor een nieuwe wagen moet betalen kiest gemiddeld voor een milieuvriendelijkere wagen dan wie met een bedrijfs- of leasewagen rondrijdt. De gemiddelde ecoscore van nieuwe particuliere voertuigen (70,9) was in 2020 hoger dan die van leasewagens (68,9) of niet-lease bedrijfswagens (70,3), al is het verschil wel kleiner geworden dan in de voorgaande jaren.

Bronnen

Departement Omgeving, Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en Vrije Universiteit Brussel

Definities

Ecoscore: milieuscore voor voertuigen. Deze score geeft een indicatie van de globale milieuvriendelijkheid van een voertuig. Hiervoor worden verschillende schade-effecten mee in rekening gebracht: broeikaseffect, luchtkwaliteit (gezondheidseffecten en effecten op ecosystemen) en geluidshinder. De ecoscore wordt uitgedrukt in een waarde tussen 0 en 100. Hoe hoger de score, hoe milieuvriendelijker het voertuig.

Publicatiedatum

18 mei 2021

Volgende update

mei 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies