Elektronisch toezicht


Bron 

Justitiehuizen, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

Definities 

Het elektronisch toezicht is een manier van straffen binnen het huidige strafrechtelijk beleid. Er zijn verschillende opdrachtgevers. De onderzoeksrechter kan voor elektronisch toezicht opteren als alternatief voor de voorhechtenis. Elektronisch toezicht kan ook opgelegd worden door de gevangenissen en de Directie Detentiebeheer, alsook door de strafuitvoeringsrechtbanken, de bodemrechters en de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij. 

De persoon wordt door middel van een enkelband beperkt in de vrijheid om zich te verplaatsen. Meestal mag de persoon met een enkelband zich enkel in de eigen woning bevinden. In sommige gevallen kan daarop een uitzondering worden gemaakt en kan de persoon zich toch in een ruimere omgeving verplaatsen, bijvoorbeeld om voor de onderzoeksrechter te verschijnen. 

De gegevens over het elektronisch toezicht hebben betrekking op de jaarlijkse nieuwe activaties van enkelbanden. Wanneer de periode van het toezicht langer duurt dan 1 kalenderjaar wordt enkel het jaar van activatie in rekening genomen. 

Opmerkingen bij de kwaliteit 

De gegevens over het elektronisch toezicht zijn afkomstig van de basisrapporten van SISET, een centrale ICT-toepassing in het beheer van het elektronisch toezicht dat de gegevens van alle justitiabelen onder elektronisch toezicht beheert. Die toepassing wordt door de 3 gemeenschappen van België gebruikt. 

  

Referenties 

Justitiehuizen: Jaarcijfers 

 

Contact 

Stel je vraag 

  

Naar de statistiek