Energie-intensiteit

  • Vlaamse economie tussen 2000 en 2019 bijna 30% minder energie-intensief

    Tussen 2000 en 2019 daalde de energie-intensiteit van de economie in het Vlaamse Gewest met 28%. Het gaat om het bruto binnenlands energiegebruik per eenheid van het bruto binnenlands product (bbp).

    Met uitzondering van 2010 (heropleving van de economie na het crisisjaar 2009 en bovendien een zeer koud jaar) is er vanaf 2004 sprake van een duidelijke ontkoppeling tussen de economische groei en het energiegebruik. Terwijl het bruto binnenlands product jaar na jaar bleef stijgen met enkel een terugval in 2009, bleef het energiegebruik eerder constant. Hierdoor kende de energie-intensiteit een dalende trend.

    Dit is zowel het gevolg van structurele effecten (verschuivingen van het belang van sectoren in de Vlaamse economie) als van een toegenomen energie-efficiëntie (verminderd energiegebruik per eenheid product of dienst).

Bronnen

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA): Energiebalans Vlaanderen

Federaal Planbureau: Regionale economische vooruitzichten (Hermreg)

Definities

Energie-intensiteit: het bruto binnenlands energiegebruik gedeeld door het bruto binnenlands product (bbp in volume, kettingeuro's met referentiejaar 2015).

Bruto binnenlands energiegebruik: het primair energiegebruik, verminderd met de internationale scheepvaart- en luchtvaartbunkers.

Ontkoppeling: treedt op wanneer de groeisnelheid van een drukindicator lager is dan de groeisnelheid van een activiteits- of economische indicator. De ontkoppeling is absoluut als de groei van de drukindicator nul of negatief is. De ontkoppeling is relatief als de groei van de drukindicator positief is, maar minder groot dan die van de activiteits- of economische indicator.

Publicatiedatum

18 november 2021

Volgende update

november 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies