Energiegebruik

 • Bruto binnenlands energiegebruik gedaald met 4% tegenover 2005

  In 2019 bedroeg het bruto binnenlands energiegebruik in het Vlaamse Gewest 1.592 petajoule (PJ). Het gaat om het primair energiegebruik zonder de internationale lucht- en scheepvaart. Ten opzichte van 2018 steeg het bruto binnenlands energiegebruik met 4,6%. In de periode 2005 tot 2019 ging het om een daling met 4,1%.

  Het finaal energiegebruik steeg in 2019 licht ten opzichte van 2018. Het gaat om alle energie die geleverd werd aan de eindgebruikers. Ten opzichte van 2005 bleef het finaal energiegebruik ongeveer gelijk.

   

 • Huishoudens gebruikten in 2019 17% minder energie dan in 2005

  Zowel in de residentiële als tertiaire sector (waar het buitenklimaat een belangrijke rol speelt) daalde het energiegebruik in 2019 met 1% ten opzichte van 2018. Tegenover 2005 nam het energiegebruik van de residentiële sector af met 17%.

  In de industrie steeg het niet-energetisch gebruik (als grondstof, solvent of smeermiddel) in 2019 met 8% ten opzichte van 2018. Het energetisch gebruik van de industrie daalde met 3%. De sector chemie bleef de grootste industriële sector qua energiegebruik, de 2e grootste energiegebruiker was de ijzer- en staalsector.

  Het energiegebruik van de transportsector daalde licht met 0,5% ten opzichte van 2018. Ten opzichte van 2005 was er evenwel sprake van een stijging met 5%.

  Het energiegebruik in de transformatiesector (voornamelijk elektriciteitscentrales en raffinaderijen) steeg in 2019 met 23% ten opzichte van 2018. In dat jaar was er een lager gebruik van nucleaire warmte door de revisies aan de kerncentrales van Doel.

  In de landbouw steeg het energiegebruik ten opzichte van 2018 met 3%. Tegenover 2005 ging het om een daling met 6%.

Bronnen

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA): Energiebalans Vlaanderen

Definities

Primair energiegebruik: hoeveelheid energie die een geografische entiteit nodig heeft om gedurende de bestudeerde periode aan de vraag naar energie te kunnen voldoen. Het primaire energiegebruik is gelijk aan de som van de primaire energieproductie en de netto-invoer van energie.

Bruto binnenlands energiegebruik: primair energiegebruik, verminderd met de internationale scheepvaart- en luchtvaartbunkers.

Finaal energiegebruik: bruto binnenlands energiegebruik, verminderd met de energie gebruikt in de transformatiesector (elektriciteitscentrales, raffinaderijen en cokesoven). Dus de uiteindelijk geleverde hoeveelheid energie aan de eindgebruikers van energie (industrie, residentieel, tertiair, landbouw en transport).

Petajoule (PJ): 1015 joule. Joule is de eenheid van energie.

 

Publicatiedatum

11 februari 2021

Volgende update

februari 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies