Filezwaarte

 • Kilometeruren file in september 2020 31% lager dan in september 2019

  In september 2020 lag de filezwaarte op de hoofdwegen in het Vlaamse Gewest op gemiddeld 501 kilometeruren per werkdag. In september 2019 lag dat aantal op 724 kilometeruren. Dat komt overeen met een daling van 31%. Deze daling hangt sterk samen met de maatregelen die vanaf midden maart 2020 werden ingesteld in het kader van de Covid-19-crisis. 

 • 525 kilometeruren file per werkdag

  In september 2020 bedroeg het jaargemiddelde van de filezwaarte op de hoofdwegen in het Vlaamse Gewest 525 kilometeruren per werkdag. Dat wil zeggen dat er in de 12 voorafgaande maanden (oktober 2019-september 2020) elke werkdag gemiddeld 525 kilometer file was gedurende 1 uur lang. 

  De filezwaarte is de voorbije jaren blijven stijgen, met een piek in mei 2018. In de daarop volgende periode was er een daling van het jaargemiddelde van de filezwaarte. Filezwaarte ligt nu terug op hetzelfde niveau als bij het begin van de waarnemingen in 2012.  

 • Vooral files in regio’s Antwerpen en Brussel

  De meeste en langste files doen zich voor in de regio’s Antwerpen en Brussel. In de regio Antwerpen nam de filezwaarte sneller toe dan in en rond Brussel. De regio Gent en de rest van Vlaanderen kennen veel minder fileverkeer op de hoofdwegen.

Bronnen

Dataroom Mobiliteit en Openbare Werken (MOW): Nieuwe berekeningswijze filezwaarte 
Vlaams Verkeerscentrum: Verkeersindicatoren

Definities

Filezwaarte: geeft aan wat de gemiddelde omvang is van de files op een bepaalde verzameling van wegen. De indicator combineert filelengte met fileduur, en wordt uitgedrukt in kilometeruren.
Kilometeruren: eenheidsmaat gebruikt bij de indicator filezwaarte. 100 kilometeruren is het equivalent van 100 kilometer file gedurende 1 uur of 200 kilometer file gedurende een half uur.

Publicatiedatum

22 oktober 2020

Volgende update

24 november 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies