Gebruik van mediatoepassingen

 • Gebruik mediatoepassingen algemeen ingeburgerd

  Gevraagd naar het gebruik van een lijst van 14 mogelijke online toepassingen, gaven in 2018 iets minder dan 3 op de 10 Vlamingen van 18 jaar en ouder aan dat ze 0 tot 4 online toepassingen regelmatig gebruiken. Ongeveer 4 op de 10 gebruiken 5 tot 8 online toepassingen. Iets meer dan 3 op de 10 gebruiken 9 tot 14 toepassingen.

  Volgende toepassingen werden bevraagd: communiceren met anderen via e-mail of chat, informatie opzoeken, in contact komen met de overheid, financiële activiteiten, goederen kopen of verkopen, spelletjes spelen, kijken of luisteren naar films of muziek, videoconferencing, eigen video’s, blogs of webpagina’s aanmaken of actief zijn op virtuele gemeenschappen zoals facebook.

  Het aandeel dat een beperkt aantal online toepassingen gebruikt, is sinds 2009 gehalveerd. De groep met een breed gebruik van online toepassingen (9-14 toepassingen) is in dezelfde periode verdrievoudigd.

 • Mannen, jongeren en hoogopgeleiden gebruiken vaker online toepassingen

  Mannen vertonen iets vaker dan vrouwen een breed gebruik van online toepassingen. Het aandeel dat regelmatig 9 tot 14 toepassingen gebruikt, ligt bij de mannen op 38%. Bij de vrouwen gaat het om 27%.

  Naar leeftijd zijn de verschillen groter. Bij de personen jonger dan 40 jaar zitten 6 op de 10 personen in de groep met het breedste gebruik. Bij de personen van 60 jaar en ouder gaat het om minder dan 1 op de 10 personen.

  Ook tussen hoog- en laagopgeleiden zijn de verschillen duidelijk. Bijna de helft van de hoogopgeleiden vertoont een breed gebruik van online toepassingen (9-14 toepassingen). Bij de laagopgeleiden gaat het om 15%.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: SCV-survey

Publicatiedatum

26 februari 2019

Volgende update

januari 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies