Geharmoniseerde competitiviteitsindicator

 • Vlaamse concurrentiepositie blijft stabiel tussen september 2020 en mei 2021

  De Vlaamse concurrentiepositie, gemeten volgens de geharmoniseerde competitiviteitsindicator (HCI), bleef tussen september 2020 en mei 2021 min of meer stabiel. De HCI is een maatstaf voor de wisselkoers- en kostencompetitiviteit van het Vlaamse Gewest ten opzichte van de belangrijkste handelspartners. 

  De HCI verbeterde tussen 2006 en 2015. De HCI is zo gedefinieerd dat een daling ervan duidt op een verbetering van de concurrentiepositie en een stijging van de HCI op een verslechtering van de concurrentiepositie. 

  De HCI begon vanaf midden 2015 weer te stijgen. Dat houdt verband met de waardevermeerdering van de euro ten overstaan van de yuan, roebel en dollar. 

  Tussen maart 2016 en april 2017 was er een beperkte daling van de HCI en dus een (lichte) verbetering van de Vlaamse concurrentiepositie. Hoewel de munten van vooral het Verenigd Koninkrijk (VK), China en Turkije goedkoper werden tegenover de euro en de Vlaamse HCI negatief beïnvloedden, bleken de duurdere Russische roebel, Amerikaanse dollar, Japanse yen, Indiase roepie en Braziliaanse real de doorslag te geven. 

  Tussen mei en augustus 2017 verzwakte de concurrentiepositie opnieuw (hogere waarden van de HCI), vooral door de waardedaling van de Amerikaanse dollar en het Britse pond, en in mindere mate de Chinese Yuan en Russische roebel. 

  Tussen september 2017 en september 2018 volgde een verdere verslechtering (hogere waarden van de HCI). De munten van vooral Turkije, Rusland, India en Zweden werden immers goedkoper ten opzichte van de euro. 

  Tussen oktober 2018 en februari 2020 verbeterde de concurrentiepositie opnieuw beperkt (lagere waarden van de HCI). Dat is vooral te wijten aan het duurder worden van de munten van de VS, China en het VK, en in mindere mate ook van India, Turkije en Japan. 

  Van maart 2020 tot augustus 2020 ging de Vlaamse HCI opnieuw achteruit. Dat kwam voornamelijk door de waardedaling van de Amerikaanse dollar, de Chinese yuan, de Turkse lira, het Britse pond, de Russische roebel en de Indische roepie. 

  Van september 2020 tot mei 2021 ten slotte bleef de HCI vrij stabiel: de munten van vooral het VK en China werden duurder, maar daar stond tegenover dat de munten van vooral de VS, Turkije en Japan goedkoper werden. 

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: Vlaamse geharmoniseerde competitiviteitsindicator
Europese Centrale Bank (ECB): Harmonised competitiveness indicators
 

Definities

Geharmoniseerde competitiviteitsindicator (HCI): een maatstaf voor de wisselkoers- en prijscompetitiviteit ten opzichte van de belangrijkste handelspartners. Een toename van de HCI duidt op een verslechtering van het concurrentievermogen, een daling van de HCI duidt op een verbetering ervan.

Publicatiedatum

24 juni 2021

Volgende update

juni 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies