Geluidshinder

 • 29% van de Vlamingen ondervindt tamelijke tot extreme geluidshinder

  In 2018 gaf 2% van de bevraagde Vlamingen aan extreem gehinderd te worden door geluid in en om de woning. 1 op de 10 ondervond ernstige hinder, iets minder dan 2 op de 10 matige hinder. 4 op de 10 Vlamingen gaven aan een beetje gehinderd te worden door geluid in en om de woning. Ruim 3 op de 10 ondervonden helemaal geen hinder.

  Het aandeel ernstig tot extreem gehinderden door geluid in 2018 is gestegen ten opzichte van voorgaande meting in 2013 (van 9% naar 12%). Hiermee komt het aandeel ernstig tot extreem gehinderden weer op het niveau te liggen van de metingen in 2001, 2004 en 2008 (resp. 11%, 12%, 10%). Dit stellen we ook vast wanneer het aandeel tamelijk gehinderden mee in rekening wordt gebracht: na een daling in 2013 ten aanzien van de metingen in 2001, 2004 en 2008 (resp. 24% tegenover 31%, 30% en 27%), stijgt in 2018 het aandeel tamelijk tot ernstig gehinderden door geluid tot 29%.

 • Verkeer en vervoer zorgen voor meeste geluidshinder

  Het geluid van verkeer en vervoer is de grootste bron van geluidshinder. Meer dan een derde van de personen met tamelijke tot extreme geluidshinder ondervinden hinder door verkeer en vervoer. Na een daling tussen 2001 en 2013 (van 35% tot 26%) is het aandeel tamelijk tot extreem gehinderden in 2018 gestegen tot 31%.

  Het geluid van buren neemt een tweede plaats in en blijft sinds 2004 min of meer stabiel op 17%.  Ook de geluidshinder afkomstig van recreatie en toerisme blijft in dezelfde periode min of meer stabiel (13%).

  Tot 2013 bleef de geluidshinder van bedrijven en industrie en landbouw min of meer stabiel (respectievelijk tussen 11% en 13% en tussen 3% en 4%). In 2018 is er voor beide categorieën een stijging te zien tot respectievelijk 15% en 6%.

Bronnen

Departement Omgeving: Schriftelijk Leefomgevingsonderzoek

 

 

Publicatiedatum

25 april 2019

Volgende update

december 2023

Meer cijfers

Contact

Vorige versies