Gemiddelde huurprijs (private woningmarkt)

  • Huurprijs op private markt gemiddeld 637 euro

    In 2018 bedroeg de gemiddelde huurprijs op de private markt 637 euro. Ten opzichte van 2013 is dit een toename van 1,2% op jaarbasis (gecorrigeerd voor inflatie).

  • Huurprijs voor eengezinswoningen en appartementen stijgt

    Op de private markt lag in 2018 de gemiddelde huurprijs van een eengezinswoning (685 euro) hoger dan de huurprijs van een appartement (627 euro) en een studio (422 euro). Dit prijsverschil hangt onder meer samen met verschillen op het vlak van het aantal kamers, de grootte, de ligging en het comfort.

    In vergelijking met 2013 is de gemiddelde huurprijs voor een eengezinswoning iets sterker gestegen dan voor een appartement (respectievelijk +1,4% en +1,0% op jaarbasis, bovenop inflatie). De prijs van studio’s en kamers is daarentegen relatief stabiel gebleven. 

Definities

Gemiddelde huurprijs: de prijs in euro per maand zonder bijkomende kosten zoals water, gas of elektriciteit. Ook de gemeenschappelijke kosten, in geval men in een appartementsgebouw woont, worden niet meegeteld.

Publicatiedatum

26 april 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies