Geregistreerde criminaliteit

 • Aantal bij de politie geregistreerde feiten steeg in 2020 tot ruim 391.000

  In 2020 werden door de politiediensten in het Vlaamse Gewest in totaal  391.315 misdrijven geregistreerd via proces-verbaal. Dat aantal omvat registraties van zowel ernstige misdrijven (zoals moord) als lichte inbreuken (zoals openbare dronkenschap). Het aantal geregistreerde feiten lag in 2020 11,7% hoger dan in 2019. Die toename hangt samen met de COVID-19-crisis en de geregistreerde inbreuken van de opgelegde maatregelen ter bestrijding van de pandemie. 

 • Meeste misdrijven in categorie Volksgezondheid

  Dat de coronacrisis en de controle op de naleving van de opgelegde maatregelen een grote impact hadden op de geregistreerde criminaliteit, blijkt ook uit het feit dat het aantal geregistreerde misdrijven binnen de categorie ‘Volksgezondheid’ steeg van minder dan 500 feiten in 2019 tot bijna 100.000 in 2020. Daarmee stond deze categorie in 2020 op 1 in de top 10 van categorieën met het hoogste aantal geregistreerde feiten. 

  Andere categorieën met een (veel geringere) toename tussen 2019 en 2020 waren ‘Bedrog’ en ‘Informaticacriminaliteit’. Deze laatste categorie slaat enkel op aanslagen op de veiligheid van een informaticasysteem of op de integriteit van de in dergelijke systemen opgeslagen gegevens. Wanneer informatica gebruikt wordt als middel om andere misdrijven te plegen wordt een andere categorie gehanteerd. Het totaal aantal geregistreerde feiten in de categorie ‘Diefstal en afpersing’ nam met 40.000 af. In deze categorie zitten alle registraties van diefstallen in alle verschijningsvormen zoals inbraken in gebouwen, autodiefstallen en diefstallen met geweld.

 • Criminaliteitsgraad hoogst in grootsteden en hun rand, in centrumsteden en in kustgemeenten

  De criminaliteitsgraad lag in 2020 het hoogst in de grootsteden, in de grootstedelijke rand, in de centrumsteden en de kustgemeenten. De criminaliteitsgraad geeft het aantal geregistreerde feiten weer per 100 inwoners. De laagste criminaliteitsgraden worden aangetroffen in de kleinere gemeenten. Ook enkele grotere gemeenten, met bijna 10.000 inwoners, hebben een relatief lage criminaliteitsgraad, met name Herenthout, Dessel en Huldenberg. 

  Hierbij dient opgemerkt te worden dat er in deze cijfers geen rekening gehouden wordt met de zwaarte van de geregistreerde feiten en met het feit dat steden en gemeenten sterk kunnen verschillen op tal van aspecten die een impact kunnen hebben op de geregistreerde criminaliteit.

 • Criminaliteitsgraad lager in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  Van de 3 Belgische gewesten lag de criminaliteitsgraad in 2020 het hoogst in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, met 13,8 misdrijven per 100 inwoners. In het Waalse Gewest lag de criminaliteitsgraad op 8,5 misdrijven per 100 inwoners. Het Vlaamse Gewest kende de laagste criminaliteitsgraad.

Bronnen

Federale politie: Criminaliteitsstatistieken 

Definities

Criminaliteitsgraad: aantal geregistreerde misdrijven per 100 inwoners.

Publicatiedatum

5 augustus 2021

Volgende update

augustus 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies