Gezonde levensverwachting

 • Op 50 jaar nog meer dan 20 jaar in goede gezondheid

  Op basis van gegevens van 2013 werd geschat dat Vlaamse mannen van 50 jaar een levensverwachting van gemiddeld bijna 31 jaar hadden. Daarvan zouden 22,2 jaar zonder beperkingen in het dagelijkse leven zijn en 8,6 jaar met beperkingen. Voor Vlaamse vrouwen van 50 jaar ging het om een vooruitzicht van gemiddeld genomen nog bijna 35 jaar: 23,1 jaar zonder beperkingen en 11,8 jaar met beperkingen in het dagelijkse functioneren. 
  De levensverwachting van mannen en vrouwen neemt nog steeds toe. Maar ook het aantal te verwachten jaren in goede gezondheid (zonder beperkingen in het dagelijkse leven), neemt toe. In 2001 konden Vlaamse mannen op de leeftijd van 50 jaar nog 19,7 gezonde jaren verwachten, Vlaamse vrouwen konden op die leeftijd nog 20,8 jaar verwachten. 

 • Mannen op alle leeftijden procentueel nog iets meer gezonde jaren dan vrouwen

  Volgens de schattingen op basis van de gegevens van 2013 hadden Vlaamse mannen van 30 jaar gemiddeld nog 50 jaar voor de boeg. Vlaamse vrouwen hadden een voortuitzicht op nog gemiddeld 54 jaar. Van deze resterende tijd zouden voor de mannen 38,5 jaar en voor de vrouwen 39 jaar zonder beperkingen in het dagelijkse leven zijn. Dit betekent dat op de leeftijd van 30 jaar voor mannen 77% en voor vrouwen 72% van de resterende levensjaren in goede gezondheid zou zijn. 

  In 2013 had een man op zijn 50ste verjaardag nog een vooruitzicht op gemiddeld genomen 31 jaar leven, een vrouw had op die leeftijd nog een vooruitzicht op 35 jaar. Voor mannen was 72% van die resterende jaren zonder beperkingen, voor vrouwen was dit 66%. 

  De schattingen van 2013 gaven aan dat eens mannen de leeftijd van 70 jaar hadden bereikt, ze gemiddeld genomen nog 14 jaar zouden leven. Voor vrouwen restten op de leeftijd van 70 jaar nog 17 jaar. Ruim de helft van die jaren (61% voor mannen en 57% voor vrouwen) zou in goede gezondheid zijn .

 • Vlamingen leven langer zonder beperkingen

  Op de leeftijd van 65 jaar was in 2013 het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren zonder beperkingen in het dagelijkse leven hoger in het Vlaamse Gewest dan in het Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Dit gold zowel voor mannen als voor vrouwen.

 • Belgische 65-jarige vrouwen langer gezond dan gemiddelde EU

  De gezonde levensverwachting bij de geboorte, uitgedrukt in termen van geschatte resterende levensjaren zonder beperkingen in het dagelijkse leven, lag in 2016 in België voor mannen iets boven het gemiddelde van de Europese Unie (EU), voor vrouwen benaderde dit het gemiddelde.

  Op de leeftijd van 65 jaar benaderde de gezonde levensverwachting voor Belgische mannen het EU-gemiddelde. Belgische vrouwen hadden op de leeftijd van 65 jaar ruim 1 jaar meer gezonde levensverwachting dan het EU-gemiddelde. 

  De laagste waarden voor mannen en vrouwen lagen in Letland, de hoogste waarden in Zweden.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

oktober 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies