Grondwaterstand

 • In ruim helft van meetplaatsen daling van grondwaterstand tussen 2014 en 2020

  In het Vlaamse Gewest vertoonde 54% van de meetplaatsen tijdens de periode 2014 tot 2020 een daling van de grondwaterstanden. Op 32% van de meetplaatsen was er geen sprake van een duidelijke daling of stijging. Bij 14% van de meetplaatsen werd een stijging opgetekend.

  Freatische grondwaterlagen vertoonden tussen 2014 en 2020 vaker dan afgesloten lagen geen duidelijke daling of stijging. Freatische grondwaterlagen liggen rechtstreeks onder het oppervlak zonder een ondoorlaatbare laag er bovenop. Afgesloten lagen zijn de diepere grondwaterlagen die bovenaan wel afgesloten zijn door een ondoorlaatbare laag. Freatische grondwaterlagen reageren snel op de vaak wisselende weersomstandigheden. Van de freatische meetpunten vertoonde 42% geen trend over de periode 2014-2020, tegenover 21% van de meetpunten in de afgesloten grondwaterlagen.

  Eveneens bleek over de periode 2014-2020 dat de freatische grondwaterlagen veel vaker een daling dan een stijging vertoonden. Over de periode 2014-2020 vertoonde 57% van de meetpunten in de freatische lagen een daling, minder dan 1% een stijging.

  In de afgesloten waterlagen is niet het weer maar de grondwaterwinning de belangrijkste beïnvloedende factor. Hier werden naast dalingen (50%) toch op heel wat plaatsen stijgende trends (29%) vastgesteld. Dat hangt mogelijk samen met lokale of regionale maatregelen om de afbouw van grondwaterwinningen te stimuleren.

 • Effecten van de recente droogteperiodes duidelijk zichtbaar

  Bekeken over de langere periode van 2000 tot 2020 vertoonde 54% van de meetplaatsen een daling van de grondwaterstanden. In 24% van de meetplaatsen was er geen duidelijke trend, bij 22% van de meetplaatsen werd een stijging opgetekend.

  Tussen 2000 en 2020 vertoonden de freatische grondwaterlagen veel vaker een daling dan een stijging. De effecten van de recente droogteperiodes zijn hier dus meer zichtbaar dan in de afgesloten lagen. De aanvulling van het grondwater gebeurt vooral in de winter, maar is ook afhankelijk van de neerslag en de hoeveelheid water die verdampt gedurende het hele jaar. De winterneerslag vertoont de recente decennia dan wel een stijging, maar dat wordt gecompenseerd door de algemene toename van de temperaturen en dus ook van de verdamping. Over de periode 2000-2020 vertoonde 70% van de meetpunten in de freatische lagen een daling, slechts 3% een stijging. In de afgesloten waterlagen was er bij 38% van de meetpunten een daling, bij 41% een stijging. 

Bronnen

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Grondwaterstand

Definities

Freatisch grondwater: bevindt zich in een watervoerende laag die rechtstreeks onder het topografische oppervlak ligt, zonder een ondoorlatende laag erbovenop. De voeding gebeurt hier rechtstreeks door het insijpelen van hemelwater en/of oppervlaktewater. 

Afgesloten grondwater: bevindt zich in een watervoerende laag die aan de bovenzijde wordt afgesloten door een ondoorlatende laag.

 

Publicatiedatum

8 juli 2021

Volgende update

juli 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies