Hernieuwbare energie

 • Bijna 7% hernieuwbare energie in totaal energiegebruik

  Het aandeel van hernieuwbare energie in het bruto finaal energiegebruik lag in 2018 op 6,9%. In 2005 ging het nog om 1,9%. In dit cijfer zit niet alleen de inlandse productie van groene stroom, warmte en koeling, maar ook het gebruik van hernieuwbare energiebronnen voor transportdoeleinden, zoals biobrandstoffen.

 • Aandeel groene stroom stijgt fors

  De totale bruto groene stroomproductie in 2018 bedroeg 8.525 gigawattuur (GWh). Sinds 2005 is de productie van groene stroom verachtvoudigd. Het aandeel van groene stroomproductie in het Vlaamse bruto gebruik van stroom lag in 2018 op 14,2%.

  Het finaal gebruik van groene energie voor verwarming en koeling bedroeg 5,3% in het totale bruto eindgebruik voor verwarming en koeling in 2018. In 2018 werd 92% van de groene energie voor warmtetoepassingen geleverd door installaties op basis van biomassa. De overige 8% kwam van warmtepompen, warmtepompboilers en zonneboilers. 

  Het aandeel hernieuwbare energie in het vervoer (biobrandstoffen en groene stroom) ten opzichte van het finale energiegebruik in het vervoer bedroeg 6,6% in 2018. Hier domineren de biobrandstoffen met een aandeel van 85% op de inzet van groene stroom (15%).

 • Aandeel zon- en windenergie in groene stroomproductie groeit

  Installaties van nieuwe zonnepanelen en van windturbines deden het aandeel van zon-, windenergie verder oplopen: van 15% van de groene stroomproductie in 2005 tot 60% in 2018. Sinds 2016 wordt er meer groene stroom uit zon en wind opgewekt dan uit bio-energie. De productie op basis van biologisch materiaal – biomassa, biogas en de organische fractie van het huisvuil (bio-energie) – was goed voor 40% van de groene stroomproductie in 2018.

Bronnen

Vlaams Energie Agentschap (VEA): Energiestatistieken 
 

Definities

Bruto finaal energiegebruik: som van de energiegrondstoffen geleverd voor energiedoeleinden aan alle sectoren buiten de energiesector (elektriciteit en raffinaderijen). Dit is inclusief het gebruik van elektriciteit en warmte door de energiesector zelf en de netverliezen bij de productie en distributie van elektriciteit en warmte. Niet inbegrepen is het niet-energetische eindgebruik van de industrie.

Gigawattuur (GWh): een eenheid van elektrische energie van 1 miljard wattuur.

Publicatiedatum

30 januari 2020

Volgende update

februari 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies