Huishoudelijk afval

 • 3,2 miljoen ton huishoudelijk afval in 2019

  In 2019 werd in het Vlaamse Gewest in totaal 3,2 miljoen ton huishoudelijk afval ingezameld. De totale hoeveelheid huishoudelijk afval daalde tussen 2008 en 2015 maar blijft sindsdien redelijk stabiel.

  De daling van de totale hoeveelheid huishoudelijk afval tussen 2008 en 2015 was voornamelijk het gevolg van de daling van het selectief ingezameld afval, maar ook van een daling van het restafval. De hoeveelheid huishoudelijk restafval is ook na 2015 blijven dalen van 979.510 ton in 2015 naar 950.985 ton in 2019.

  Het selectief ingezameld afval is goed voor bijna 70% van het huishoudelijk afval. Sinds 2015 wordt de afname van papier- en kartonafval en bouw- en sloopafval gecompenseerd door een toename van het houtafval. Ook de hoeveelheid pmd (plastic flessen, metalen verpakkingen en drankkartons) en kunststofafval vertoont een stijgende trend.

 • Bijna 480 kg huishoudelijk afval per inwoner

  Per inwoner werd in 2019 gemiddeld 477 kilogram (kg) huishoudelijk afval ingezameld. Die hoeveelheid daalde tussen 2013 en 2019 met 44,5 kg.

  In 2019 werd per inwoner 334 kg selectief ingezameld afval en 143 kg restafval ingezameld. Tussen 2013 en 2019 daalde het restafval met 15 kg per inwoner, het selectief afval met 29,5 kg per inwoner.

 • Twee derde van huishoudelijk afval gaat naar materiaalrecuperatie

  In 2019 ging 66% van de totale hoeveelheid huishoudelijk afval naar een inrichting voor materiaalrecuperatie: 44% ging naar recyclage en 22% naar compostering of vergisting. Daarnaast werd 29% verbrand met energierecuperatie en werd 2,2% gestort. Verder ging 2,4% van het huishoudelijk afval naar een mechanisch-biologische scheidingsinstallatie en 0,3% kreeg als klein gevaarlijk afval (KGA) nog een andere voorbehandeling voor het werd gerecycleerd, gestort of verbrand.

Bronnen

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM): Huishoudelijk afval

Publicatiedatum

10 december 2020

Volgende update

december 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies