Huursubsidies en huurpremies

  • Ruim 6.800 nieuwe huursubsidies en 6.700 nieuwe huurpremies in 2019

    In 2019 werd aan 6.841 nieuwe begunstigden een huursubsidie en aan 6.722 een huurpremie toegekend. De huursubsidie is er voor mensen met een bescheiden inkomen die verhuizen naar een geschikte of aangepaste woning of naar een woning van een sociaal verhuurkantoor. De huurpremie is een premie voor wie minstens 4 jaar op de wachtlijst staat voor een sociale woning. Deze premie werd ingevoerd vanaf 2012.

    Het aantal nieuwe begunstigden gaat sinds 2013 in stijgende lijn. Beide zijn in 2019 sterker toegenomen dan in voorgaande jaren. Deze stijging is grotendeels te wijten aan de hervorming van het huursubsidie- en huurpremiestelsel in 2019. Het aantal nieuwe begunstigden van een huurpremie ligt in 2019 op quasi hetzelfde niveau als het aantal nieuwe begunstigden van een huursubsidie.  

Bronnen

Wonen Vlaanderen: jaarverslag

Definities

De Vlaamse huursubsidie: een tegemoetkoming die men kan ontvangen als men over een bescheiden inkomen beschikt en verhuist naar een nieuwe huurwoning. Men komt alleen in aanmerking bij 1) een verhuis naar een woning van een sociaal verhuurkantoor, 2) een verhuis van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning op de private huurmarkt of als 3) men dakloos was en nu een huurwoning betrekt.

Huurpremie: een premie voor kandidaat-huurders die minstens 4 jaar ononderbroken op de wachtlijst voor een sociale woning staan bij een sociale huisvestingsmaatschappij werkzaam in de gemeente waar de kandidaat-huurder woont en die voldoen aan de voorwaarden van het huurpremiebesluit.

Publicatiedatum

23 juli 2020

Volgende update

juli 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies