Huwelijken

 • Ruim 5.000 nieuwe huwelijken minder in 2020

  In 2020 werden in het Vlaamse Gewest 19.145 huwelijken gesloten. Ruim 1 op de 3 van deze huwelijken vond plaats naar aanleiding van de stopzetting van een wettelijke samenwoning.

  Sinds 2000 schommelde het jaarlijkse aantal huwelijken telkens rond de 25.000. In 2020 viel het aantal terug met 22% tegenover 2019. Dat hangt samen met de ingevoerde beperkingen op het organiseren van bijeenkomsten (zoals huwelijksfeesten) in de context van de COVID-19-pandemie.

  Het aantal nieuwe huwelijken benaderde recent het aantal nieuwe registraties van wettelijke samenwoningen. In 2020 waren er minder huwelijken dan registraties van wettelijke samenwoningen (21.457). Er zijn geen cijfers voorhanden over het jaarlijkse aantal nieuwe feitelijke samenwoningen van partners. 

 • 2 op 3 huwelijken zijn eerste huwelijken

  Naargelang van de burgerlijke staat van de partners die in het huwelijk treden, gaat het voor elke partner om een eerste of een volgende huwelijk. 

  In 2020 waren bij bijna 2 op de 3 huwelijken beide partners nooit eerder gehuwd. Bij bijna 1 op de 3 huwelijken had minstens 1 partner een echtscheiding achter de rug. Weduwnaars en weduwes traden zelden opnieuw in het huwelijk.

 • Dalende huwelijkskans

  Enkel niet-gehuwden (ongehuwde, gescheiden en verweduwde personen) kunnen huwen. Het aantal huwelijken per 1.000 niet-gehuwde mannen of vrouwen van 18 tot 79 jaar geeft de huwelijkskans voor mannen en vrouwen aan. 

  In 2020 traden er per 1.000 niet-gehuwden van 18 tot 79 jaar 15 in het huwelijk. In 2019 lag de huwelijkskans op 20 per 1.000. Niet-gehuwde mannen en vrouwen hadden in 2020 eenzelfde huwelijkskans.

  De voorbije jaren daalde het aandeel niet-gehuwden dat in het huwelijk trad. In 2000 huwden per 1.000 niet-gehuwde mannen en vrouwen van 18 tot 79 jaar er respectievelijk 31 en 30.

 • Gescheiden mannen hertrouwen vaker dan gescheiden vrouwen

  De huwelijkskans kan ook worden berekend per burgerlijke staat van de betrokkenen. Voor ongehuwden gaat het om de kans op een eerste huwelijk, voor gescheiden personen om de kans op een tweede of een volgende huwelijk. 

  In 2020 was de kans op een eerste huwelijk voor ongehuwden van 18 tot 79 jaar kleiner voor mannen dan voor vrouwen. Per 1.000 ongehuwde mannen huwden er 13, per 1.000 ongehuwde vrouwen huwden er 18. In 2019 lagen deze cijfers respectievelijk op 19 en 23 per 1.000.

  De kans op een tweede of volgende huwelijk voor gescheiden personen van 18 tot 79 jaar was in 2020 groter voor mannen dan voor vrouwen. Per 1.000 gescheiden mannen traden er 17 opnieuw in het huwelijk, per 1.000 gescheiden vrouwen hertrouwden er 14. In 2019 waren deze cijfers respectievelijk 22 en 17 per 1.000.

 • Huwelijkskans groter in Limburg en Antwerpen

  De kans om in het huwelijk te treden was in 2020 niet overal even groot in het Vlaamse Gewest. De kans was iets groter in de provincies Limburg en Antwerpen.

  Naargelang van het arrondissement varieerde de huwelijkskans in 2020 van 13 per 1.000 niet-gehuwden die in een (eerste of volgende) huwelijk traden (Halle-Vilvoorde) tot 20 per 1.000 (Diksmuide). In 2019 varieerde dit aandeel tussen 16 en 24 per 1.000 niet-gehuwden. Deze verschillen hangen deels samen met de leeftijdsopbouw van de inwoners in elk arrondissement en deels met de schommelingen in het jaarlijkse aantal huwelijken.

 • Huwelijkskans groter in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  In 2020 was de kans op een huwelijk in het Vlaamse Gewest hoger dan in de andere gewesten. In het Waalse Gewest werd het minst gehuwd: 9 per 1.000 niet-gehuwden (van 18 tot 79 jaar) traden er in het huwelijk. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ging het om 12 per 1.000 niet-gehuwden die huwden. In 2019 lagen deze cijfers respectievelijk op 14 en 16.

 • België onder Europees gemiddelde

  Als het aantal nieuwe huwelijken per 1.000 inwoners wordt berekend dan behoort België tot de landen met een laag huwelijkscijfer. In het Belgische cijfer worden ook huwelijken meegerekend van inwoners die in het buitenland zijn gehuwd (4.497 in 2019). Het huwelijkscijfer voor het Waalse Gewest benaderde in 2019 de lage cijfers zoals waargenomen in Italië, Portugal en Slovenië. Het cijfer in het Vlaamse Gewest was gelijk aan dat in Nederland. Het hoogste huwelijkscijfer werd opgetekend door Cyprus.

Bronnen

Statbel: Partnerschap

Eurostat: Huwelijken

 

Publicatiedatum

17 september 2021

Volgende update

september 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies